Den ultimate forebygging

106 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 vedtok et bindende rammeverk for full atomnedrustning innen rammen av NPT. Hvis man ikke lyktes med å komme til enighet om de nødvendige tiltakene for nedrustning «...forventer vi at Regjeringen følger opp Soria Moria 2 erklæringen og umiddelbart starter arbeidet med en egen konvensjon som forbyr atomvåpen».3 Tilsynskonferansen for NPT 2010 lyktes med å komme fram til en slutterklæring som de fleste tolket som et framskritt fra 2005. Av særlig interesse var at det for første gang ble uttrykt dyp bekymring for de humanitære konsekvensene som atomvåpenbruk ville medføre: The Conference expresses its deep concern at the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and reaffirms the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law. Blant de landene som jobbet for å få inn denne fomuleringen, var Norge. En annen viktig faktor var et initiativ fra Røde Kors i forkant av konferansen. Røde Kors toner flagg Den Internasjonale Røde Kors Komitéen (ICRC) holdt 9. oktober 2009 et innlegg i FNs førstekomité om nødvendigheten av å forby masseødeleggelsesvåpen – også atomvåpen. ICRC viste til at den internasjonale domstolen i Haag i 1996 konkluderte at bruk av atomvåpen generelt ville være i stridmed internasjonal humanitær rett. Dette ble fulgt opp av presidenten i ICRC, Jacob Kellenberger, i en tale 20. april 2010 hvor han gikk inn for å forby og eliminere atomvåpen gjennom en legalt bindende internasjonal avtale. Og i november 2011 vedtok Den internasjonale bevegelsen av Røde Kors og Røde Halvmåne en historisk resolusjon som oppfordret alle sine medlemmer om å arbeide for at deres respektive myndigheter anerkjente nødvendigheten av å forby og eliminere alle atomvåpen. Dette ble fulgt opp av Norges Røde Kors og Røde Kors Ungdom, som blant annet organiserte en underskriftskampanje DROPP BOMBEN høsten 2012. At den prestisjetunge Røde Kors-bevegelsen tok så klart standpunkt til nødvendigheten av å forby atomvåpen ut fra deres humanitære konsekvenser, gjorde inntrykk og bidro utvilsomt til at den rødgrønne norske regjeringen tok aktive grep for å åpne opp en ny vei i den fastfrosne nedrustningsprosessen (rammetekst 8.1.). 8.1 Norge åpner det humanitære sporet4. Samtidig som regjeringen Stoltenberg-II offisielt holdt fast på sin prioritering av ikkespredningsavtalen som sitt hovedspor, kom det allerede i 2009 signaler om at utenriksdepartementet (UD) også lette etter nye veier i arbeidet mot en atomvåpenfri verden. Norge hadde da nylig avsluttet den vellykkede prosessen som førte fram til vedtaket om et internasjonalt forbud mot klasevåpen i desember 2008. Denne såkalte Osloprosessen var et initiativ lansert i 2006 av utenriksminister Støre, og bygget på den kanadisk-ledede prosessen som 10 år tidligere resulterte i forbudsavtalen mot landminer. Etter klasevåpen-suksessen ønsket UD nå å sondere om samme tilnærming kunne anvendes på atomvåpenområdet.5 bidra til at prøvestansavtalen (CTBT) trer i kraft snarest mulig. En avtale om spaltbart materiale må også snarest fremforhandles. • Avvikling: Konferansen må vedta et bindende rammeverk av konkrete, målbare tiltak for full atomnedrustning, og vedta å etablere et tillitbyggende system for verifisering og etterlevelse. Det må fastsettes tak for antall gjenværende atomvåpen innen definerte tidsfrister samt en tidshorisont for fullstendig avskaffelse av alle stridshoder. • Konvensjon: Konferansen må vedta å starte forhandlinger om en konvensjon med forbud mot atomvåpen i tråd med forpliktelsen under artikkel VI i NPT. Disse forhandlingene må være åpne for alle interesserte stater, også de som per idag ikke er tilsluttet NPT. Tilsynskonferansen 2010 er siste troverdige mulighet til å vise at reell atomnedrustning kan foregå innenfor rammen av NPT, og vi har tillit til at Regjeringen og Utenriksdepartementet vil gjøre sitt ytterste for å få til et vellykket resultat, i tråd med punktene over. Dersom statspartene ikke lykkes med å komme til enighet om de nødvendige tiltakene for nedrustning, forventer vi at Regjeringen følger opp Soria Moria 2 erklæringen og umiddelbart starter arbeidet med en egen konvensjon som forbyr atomvåpen. Vi, representanter for et bredt spekter av norske organisasjoner, støtter Regjeringens arbeid for en atomvåpenfri verden. Oslo, 26. april 2010 Arbeidernes Ungdomsfylking Care Norge Caritas Norge Changemaker Den norske atlanterhavskomité Den norske legeforeningen Den norske Pugwash-komitéen Framtiden i våre hender Fredsinitiativet Greenpeace Human-Etisk forbund Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Industri Energi KFUK-KFUM Global Kristelig Folkepartis Ungdom Landsorganisasjonen (LO) Mellomkirkelig råd Nansen Dialog (Nansenskolen) Natur og Ungdom Nei til atomvåpen Norges Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag Norges Fiskarlag Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norske leger mot atomvåpen Norsk Tjenestemannslag Plan Norge Politiets Fellesforbund PRESS – Redd Barna Ungdom Røde Kors Ungdom Senterungdommen Sosialistisk Ungdom Spire – Utviklingsfondets ungdom Stiftelsen Karibu Storebrand Unge Høyre Unge Venstre Unio Utdanningsforbundet Utviklingsfondet Vennenes samfunn Kvekerne Spørsmål vedrørende brevet kan rettes til Torbjørn Graff Hugo (99 70 19 44 / graff@oblivion.no) Jacob Kellenberger. Avslutningen av brevet fra de 44 sivilsamfunnsorganisasjonene til regjeringen om krav til en vellykket tilsynskonferanse for ikkespredingsavtalen i 2010.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=