Den ultimate forebygging

109 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Selv om søknaden ikke hadde benyttet denne betegnelsen, ble kampanjenavnet ICAN Norge brukt uformelt fra første dag. Og de to ferske medarbeiderne dro umiddelbart til Genève for å delta i Middle Powers Initiative konferansen i september 2010 hvor de knyttet internasjonale kontakter. ICAN oppretter Genèvekontoret Et fjerde diskusjonstema under utarbeidelsen av den norske kampanjesøknaden sommeren 2010 var om denne også skulle omfatte internasjonale aktiviteter. På dette tidspunktet var ICAN-kontoret i Melbourne det eneste bemannede kampanjesekretariatet, og det var et åpenbart behov for å stimulere til ICAN aktiviteter i Europa. Tilfeldigvis besøkte den japanske Peace Boat9 Bergen tidlig juni 2010 og ombord var blant andre Rebecca Johnson fra den britiske tenketanken Acronym Institute for Disarmament Diplomacy. Johnson hadde nylig tiltrådt som ICANs Vice-Chair10. John Gunnar Mæland fra NLA fikk et kort møte med Johnson og ba henne skrive en begrunnelse for den delen av søknaden som skulle handle om internasjonale aktiviteter. Johnson kom raskt tilbake med en plan for å opprette et ICAN-kontor i Genève. Dette var langt ut over hva en norsk kampanjesøknad kunne inkorporere, men ideen var god. Løsningen ble at Johnsons skisse ble lagt ved hovedsøknaden, og at departementet ble bedt om å betrakte dette som en separat søknad fra ICAN. Denne taktikken lyktes. UD grep raskt fatt i ICAN-forslaget og inviterte ICAN til å sende en fullstendig søknad, som så ble innvilget av UD høsten 2010. Det internasjonale ICAN-sekretariatet i Genève åpnet våren 2011, og Genevèkontoret ble hurtig det sentrale navet i ICAN-nettverket, bemannet av en liten, men dyktig stab av unge kampanjemedarbeidere. Genève-kontoret tok ansvar for Europa, Afrika og Midt-Østen, mens ICAN-kontoret i Melbourne dekket Asia. John Loretz ved IPPNWs hovedkontor i Boston, USA ble ICANs fremste kampanjemedarbeider i Nord-Amerika. At det norske utenriksdepartement var interessert i kontakt med sivilsamfunnet viser dette bildet. Her har norske diplomater tatt turen til IPPNWs verdenskonferanse i Basel i august 2010 for å møte sentrale personer i ICAN og IPPNW. Fra venstre: John Loretz (IPPNW Boston), Bjørn Hilt (NLA), Tilman Ruff (ICAN), Inga Weidemann (UD), Steffen Kongstad (UD) og Dmity Hawkins (ICAN).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=