Den ultimate forebygging

113 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 lesningsserie ved disse universitetene, med god oppslutning fra interesserte studenter. Sammen med Changemaker startet Medfred Bergen opp en lokal ICAN Bergen-gruppe. Én aktivitet var å samle inn flere hundre videosnutter av folk som støttet kravet om et forbud mot atomvåpen til nettstedet millionpleas. com. Før jul 2011 arrangerte gruppen en Target X-aksjon13 i Bergen sentrum, med servering av atombombepepperkaker og varm gløgg til forbipasserende. Samtidig ble folk spurt om å signere et postkort adressert til utenriksminister Støre med krav om at han tok initiativ til å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Samme aksjon ble med suksess gjentatt i Oslo. Som studentene skrev i sin årsmelding: «Med 400 signerte postkort tok vi juleferie med litt bedre samvittighet.» ICAN vokser og utvikler seg Fra 2011 av kom det på plass nasjonale ICAN kampanjemedarbeidere i mange verdensdeler, og mange unge frivillige aktivister meldte seg for å gjøre kampen mot atomvåpen til sin sak. Antall partnertorganisasjoner vokste jevnt og trutt til godt over 400. NLAs svenske søsterforening SLMK ble tidlig inspirert av utviklingen i Norge til å ansette egne ICAN-medarbeidere, og ICAN Norge bidro sterkt til opprettelsen av ICAN Tyskland i 2014. Slik vokste kampanjen gjennom knoppskyting, nabohjelp og utstrakt samarbeid, ikke minst via internettet. Jevnlige samlinger av ICAN-medarbeidere bidro også til å bygge lagånd, knytte personlige kontakter og gi inspirasjon til det videre arbeidet. Et tydelig trekk var at ICAN-aktivistene kom fra en ny generasjon, født etter den kalde krigen ogmed et globalt perspektiv på sikkerhet og fred. Som i Norge var ICANs kampanjemedarbeidere typisk i 20-30 årene med universitetsstudier innen internasjonal rett og politikk. Mange hadde erfaring fra kampanjearbeid og grasrotsaktiviteter. De fant stimulerende fellesskap i ICAN-familien og utviklet en sterk lagånd og entusiasme. Etter hvert som virksomheten vokste, ble det behov for en endret ledelsesstruktur i ICAN. I februar 2012 tok ICAN Norges styringsgruppe et initiativ overfor den internasjonale kjernegruppen til ICAN, og foreslo opprettelse av et internasjonalt styringsorgan med bedre representasjon fra partnerorganisasjonene. Samtidig valgte ICAN Norges styringsgruppe å sende en av sine ansatte på utlån til Genève, for å støtte opp om ICANs internasjonale koordineringsarbeid. Som et direkte resultat av disse initiativene ble ICAN International Steering Group (ISG) etablert i august 2012. Den fikk representanter fra 10 partnerorganisasjoner. Både IPPNW sentralt og den svenske IPPNW-foreningen ble representert i styringsgruppen.14 Senere kom også Norsk Folkehjelp med i ISG. I 2012 lanserte ICAN Australia (med støtte fra flere av de norske ICAN-partnerne) den første Don´t Bank on the Bomb rapporten som identifiserte over 300 finansinstitusjoner i 30 land (mellom dem Statens Pensjonsfond Utlandet) med investeringer i atomvåpenproduksjon. Rapporten vakte betydelig medieinteresse – også i Norge – og ble benyttet av kampanjemedarbeidere i ulike land til å legge press på disse private og offentlige institusjonene om å de-investere i slik virksomhet. Oppdaterte versjoner av rapporten15 ble offentliggjort hvert år senere og viste at presset om å trekke investeringer ut av atomvåpenproduksjon virket. ICAN endrer strategi Da ICAN ble opprettet i 2006 var hovedmålet å arbeide for en internasjonal avtale som førbød og eliminerte atomvåpen. Den såkalte Modellkonvensjonen fra 1997 ble oppdatert og fremmet som en plattform for forhandlinger (kapittel 4). Modellkonvensjonen ICAN Norges Nosizwe Baqwa pa etableringsmøtet for ICAN Tyskland i Berlin 2014.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=