Den ultimate forebygging

132 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Mari Solskjær NLA-leder Saima Akhtar viser stolt fram en kopi av Nobelmedaljen, flankert av ICAN-medarbeiderene Ann Helen Evertsen til venstre og Thea Katrin Mjelstad til høyre. Helt til høyre Signe Flottorp, NLAs leder fra 2019 av. Daglig leder i NLA Anja Lillegraven (t.v.) og ICAN-koordinator Tuva Krogh Widskjold med ICANs daglige leder Beatrice Fihn i midten. En oppmuntrende bonus Fredsprisen til ICAN satte nytt fokus på Solberg II-regjeringens motvilje mot atomvåpenforbudet uten at dette endret dens NATO-tro kurs. Derimot fikk pristildelingen den uventede konsekvens at partiet Venstre, med sin nestleder Abid Raja, i budsjettforhandlingene fikk igjennom at både ICAN International og NLA ble tilgodesett med to millioner kroner hver i statstøtte for 2018. Det samme ble resultatet av budsjettforhandlingene året etter. Dette medførte at NLA kunne ansette medarbeidere til et sekretariat for foreningen og dermed også være i stand til å videreføre kampanjearbeidet for ICAN i Norge for full maskin. I februar 2018 startet juristen Mari Solskjær i en 100 % stilling som daglig leder i NLA, og i juni ble Thea Katrin Mjelstad, med fersk mastergrad i Peace and Conflict-studiet ved Universitetet i Oslo, ansatt som rådgiver med spesielt ansvar for ICAN Norge. De etablerte seg i kontorfellesskapet Sentralen i Oslo sentrum og knyttet til seg praktikanter som ga en ulønnet innsats for noenmåneder ad gangen. I 2019 ble det personellbytter i det Anja Lillegraven med bakgrunn fra Regnskogfondet tok over som ny daglig leder og Tuva Krogh Widskjold med bakgrunn fra Changemaker kom inn som ny rådgiver. Samme året tok allmennmedisineren og forskningssjef ved Folkehelseinstituttet Signe Flottorp (f. 1954) over som NLAs styreleder. Med de generøse midlene kunne NLA produsere nytt informasjonsmateriell som brosjyrer, flyere og animasjonsfilm. NLA arrangerte også flere møter og seminarer med paneldeltakere fra inn- og utland om atomvåpens humanitære og medisinske konsekvenser og Norges forhold til atomvåpenforbudet. NLA driftet ICANs nettsider og kanaler i sosiale media og koordinerte de nær 50 norske partnerne i ICAN. I tillegg finansierte NLA i 2018 en forskningsrapport fra Folkerettsinstituttet om implikasjonene av TPNW for Norge. Rapporten slo fast at NATO-medlemskapet juridisk sett ikke var til hinder for Norges tilslutning til forbudsavtalen. Medlemstallet i NLA var ved utgangen av 2018 kommet ned i 758 medlemmer, hvorav 26 studenter. Studentaktiviteten ved flere av lærestedene lå nå dessverre nede, fordi man ikke hadde lykkes med nyrekruttering av aktive studenter. En del av handlingsplanen for 2019 var derfor å øke medlemsmassen. Dette ga resultater og allerede året etter rundet foreningen 900 medlemmer. En god del av de innmeldte

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=