Den ultimate forebygging

142 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 krig, klimaendringer, samt hjelp for ofre for familievold, flyktninger og torturoverlevende. Kursene gir en innføring i hva helsepersonell kan møte på og noen verktøy som kan brukes for å redusere vold og å fremme fred. Det vises videoer med eksperter, og tilrettelegges for diskusjoner studentene mellom. Hver av MOOCene er beregnet til å bli tatt over tre uker med tre undervisningstimer hver uke. Nettkursene har vist seg å bli veldig populære. Mer enn 11 000 studenter og helsearbeidere har deltatt i ett eller flere av de syv selvgående nettkursene siden lansering i 2012, mens hvert av de to delvis modererte MOOCene har tiltrukket ca. 5000 deltagere siden 2017. Dette er høye tall som viser både at det er en bred interesse for å lære mer om disse temaene, og at nettkurs kan nå ut til mange grupper også utover vanlige universitetsstudenter. MPW-nettkursene gir ikke studiepoeng i seg selv, men kan utnyttes som en del av studiepoenggivende kurs ved høyere utdanningsinstitusjoner. MPW-kursene og det medfølgende læringsmateriellet er blant annet en ressurs for grunnutdanningene fordi studentene kan bruke dem til egenstudier eller forberedelse til studentaktive læringsøkter, også når underviserne selv ikke føler at de har nok kompetanse til å forelese om temaene. Ved Universitetet i Bergen har for eksempel MPW-kasuistikker blitt brukt som forberedelsesmateriell for teambaserte læringsøkter (en form for studentaktiv læring) om familievold og tortur. I tillegg ble fire av de sju nettkursene brukt som egenstudier i masterkurset «War, violence, peace and health» (på 3 studiepoeng) i 2013-2015. Fra 2020 har studenter i Bergen kunnet få tre studiepoeng ved å ta to av de sju nettkursene og de to MOOCene. MPW-materiellet har også blitt brukt som del av egenstudiene i fordypningskurset «Peace, Health and Medical Work» ved UiT. Selv om MPW-kursene ble utarbeidet av en rent europeisk gruppe og finansiert av EU, har kursene vakt interesse blant kollegaer langt utover Europa. Som et resultat av disse kursene har vi blitt kontaktet av leger fra konfliktområder som både ønsker å etablere nettverk for samarbeid og å skaffe finansiering til nye nettkurs for helsearbeidere i land somer preget av krig og/eller somharmange flyktninger eller internt fordrevne. Undervisningsmateriellet vil imidlertid etter hvert kreve oppdatering og nyutvikling, noe som forutsetter ressurser og menneskelig kapasitet. Dette er vanskeligere å få til når alt skal skje på frivillig basis, men heldigvis er de ansatte på IPPNW-Tysklands hovedkontor interessert i å koordinere en oppdatering i 2022. Hva har vi oppnådd etter 25 år? Som et resultat av det arbeidet NLA som forening har gjort som pådriver for undervisning om temaer knyttet til vold, krig og fred, blir temaer fra medisinsk fredsarbeid delvis berørt i de medisinske studieplanene ved alle de fire medisinske fakultetene gjennom enkeltforelesninger, bruk av MPW-materiellet og studentaktiviserende læring som kasuistikker og team-basert læring. Mye av undervisningen er riktignok holdt eller koordinert av leger som ofte har en tilknytning til NLA eller selv har jobbet internasjonalt. Med det vedtatte læringsutbyttet formedisin i RETHOS omvold og de felles nasjonale læringsutbyttene for samfunnsmedisin, er det grunn til å håpe at denne undervisningen i de kommende årene kan bli mer «institusjonalisert» og mindre avhengig av engasjerte enkeltpersoner. Samtidig er det slik at de medisinske studieplanene stadig blir revidert, og det vil med stor sannsynlighet fortsatt være behov for oppmerksomhet rundt disse temaene og nødvendig med kompetente og engasjerte lærere i tida som kommer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=