Den ultimate forebygging

20 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Som en del av den brede folkelige bevegelsen mot atomvåpen, gikk kvinner i de fire nordiske landene sammen om å organisere en fredsmarsj fra København til Paris i 1981. Parolene var Norden som atomvåpenfri sone og at Europa skulle bli atombombefritt fra Polen til Portugal. Ti kvinner fra hvert av de fire nordiske landene forpliktet seg til å gå alle de 1122 kilometerne gjennom Europa på 45 dager. De skulle lede denne marsjen, som startet i København 22. juni med mål om å nå Paris 6. august, på Hiroshimadagen. Hovedarrangørene var de norske kvinnene Rachel Pedersen, Eva Nordland, Wenche Søranger, Vibeke Borgersen og Ragnhild Eide. Somarrangører stod foruten Kvinner for fred, Den Norske Fredskomité, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Norges Fredslag, Folkereisning mot Krig og Nedrustningsgruppen i Framtiden i våre hender12. Eva Nordlands tenksomme svar på NRKs spørsmål omhvorfor det var kvinner somarrangerte denne fredsmarsjen, lød slik: «Kvinner har kanskje større omsorgsforstand enn teknologisk intelligens». Kåre Willoch advarte mot den naivitet overfor fienden i Øst som han mente fredsmarsjens faner bar budskap om. Svaret kom fra den 29 år gamle arbeiderpartipolitikeren Sissel Rønbeck, inntil da Norges yngste statsråd: Det er mange grunner til at kapprustningen fortsetter i et forrykende tempo. Det såkalte militærindustrielle kompleks – den militære, industrielle og økonomiske alliansen – er en av de viktigste. Her står vi overfor et u-styrt maskineri, som ruller videre ved hjelp av sin egen tyngde, og uavhengig av politiske avspenningstendenser. Det kan være liten tvil omat dettemaskineriets styrke kan spores tilbake til det faktum at det stort sett opererer i et moralsk og etisk tomrom. KåreWilloch tok sterkt avstand fra Rønbeck i Aftenposten neste dag og hevdet at statsråden hadde gått inn for ensidig vestlig atomnedrustning som ville sette Vestens sikkerhet i fare. Engasjementet mot atomvapen kom til syne selv i 17. mai-togene i 1983. Foto Rana Blad

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=