Den ultimate forebygging

36 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 En annen og enda mer krevende utfordring i forkant av prisutdelingen var å møte en voksende og til tider meget heftig kritikk mot IPPNW som mange hevdet ikke var en verdig prisvinner. Det var spesielt menneskerettighetsaktivister knyttet til den norske Helsingforskomiteen som målbar denne kritikken, fordi de mente at ledende sovjetiske medlemmer i IPPNW hadde deltatt i forfølgelsen av tidligere fredsprisvinner Andrej Sakharov.16 Kritikerne trakk særlig frem at IPPNWs co-president Tsjasov i 1973 hadde medundertegnet et opprop mot Sakharov. De fikk støtte av blant andre tidligere leder for Nobelkomiteen Aase Lionæs som demonstrerte mot pristildelingen utenfor Universitetets Gamle Festsal. I tillegg kom det protester fra høyrepolitikere i Vest-Tyskland, som krevde at prisen måtte trekkes tilbake eller, i det minste, at Tsjasov ikke burde ta i mot prisen på vegne av IPPNW. Detteskaptestorpresseoppmerksomhet, ogetdramatiskhøydepunktkomunder pressekonferansen dagen før prisutdelingen da en russisk reporter fikk akutt hjertestans mens IPPNW-representantene ble pepret med kritiske spørsmål. Samarbeidet mellom de to kardiologene Tsjasov og Lown – som førte til en vellykket gjenoppliving – fungerte kanskje bedre enn noe annet som illustrasjon på hva samarbeid på tvers betyr. Men situasjonen var så betent at det ble skumlet om at dette bare var skuespill. BådeNLAog IPPNW forsøkte å imøtegå kritikkenmot IPPNWog Tsjasov, dels vedåpåpeke at kampen for menneskerettigheter ble trukket inn på en måte som avsporet debatten om atomtrusselen, dels ved å avvise påstander om at IPPNW ble brukt av Sovjetsamveldet til ensidig å kritisere Vesten. NLAs leder Odd Steffen Dalgard skrev i et avisinnlegg at «Foreningens hovedmålsetning, nemlig å spre opplysning både i øst og vest omde kjernefysiske våpens katastrofale virkninger, må ikke la seg overskygge av de konflikter og meningsforskjeller som selvfølgelig finnes på en rekke områder». Og påstanden om at IPPNW ble dominert av Sovjet, avviste Dalgard som fullstendig feilaktig. Han trakk fram at IPPNW ble dannet etter modellen fra den amerikanske legeforeningen for sosialt ansvar og at økonomien i IPPNW for størstedelen var basert på gaver fra amerikanske fonds og privat innsamling, hovedsakelig i USA.17 Pressedebatten stilnet av etter pristildelingen. NLA samlet inn det som ble skrevet i norske medier om IPPNW, og deler av dette materialet på nærmere 6000 presseoppslag ble senere analysert av en gruppe mediestudenter ved Universitetet i Oslo i rapporten «Hvem setter premissene?». Den kritiserte pressen for å ha hatt feil fokus på pristildelingen, noe som falt enkelte pressefolk tungt for brystet. I NLAs medlemsblad ble det konkludert med at trening i mediebevissthet var viktig, ikke minst det å kunne dreie debatten inn på egne premisser. Bernhard Lown og Jevgenij Tsjasov mottar fredsprisen av Nobelkomiteens formann Egil Aarvik 10. desember 1985. Foto: Andrew Kanter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=