Den ultimate forebygging

47 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Noter 1 Kapitlet bygger delvis på artikkelen: Mæland, J.G., Osen, K.K., Lie, M. (2007). Den ultimate forebygging – leger mot atomvåpen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2558-2561. 2 Gjengitt (vår oversettelse) fra: Humphrey, J. (1985). The Development of the Physicians´ Peace Movement. Medicine and War, 1: 8799 (291-303). 3 Wittner, L.S. (2009). Confronting the Bomb. A short history of the World Nuclear Disarmament Movement. Standford University Press 4 Physicians for Social Responsibility (1962). Symposium: The medical consequences of thermonuclear war. NewEngland Journal of Medicine, 266: 1126-55. 5 Lown, B. (2008). Presciption for survival. A doctor´s journey to end nuclear madness. Berrett–Koehler Publ., San Fransisco. 6 Kringlen, E. (1981). International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Rapport fra organisasjonens første kongress. Tidsskrift for den norske lægeforening, 101: 962-964. 7 Programmet kan sees (med engelsk oversettelse) her: https://www.youtube.com/watch?v=o115e9eMzCo 8 Utdrag fra: Bennet, M. Mannen som reddet verden er død 77 år gammel, NLAs medlemsblad nr 3, 2017. 9 Effects of nuclear war on health and health services: report of the WHO Management Group on Follow-up of Resolution WHA36.28: “The role of Physicians and other health workers in the preservation of peace as the most significant factor for the attainment of health for all.” http://apps.who.int/iris/handle/10665/39199 (lest 05.04.2022). 10 Lown, B. (1985). Hold fast på drømmene. Avslutningstale ved IPPNWs 5. verdenskongress i Budapest 1985, gjengitt i NLAs medlemsblad nr 3, 1985, s 511 ABC-våpen er en fellesbetegnelse for atomvåpen (A), biologiske våpen (B) og kjemiske våpen (C). 12 Dette registeret betjente utsendelse av medisinsk reklame i Norge 13 Aftenposten 2. september 1985. 14 Pihl, A., Abildgaard, U., Borchgrevink, C.F., Hjort, P., Iversen, J-G., Kringlen, E., Lote, K., Mellbye, F., Norum, K.R., Waaler, B. (1985). Medisinske og biologiske virkninger av atomkrig. Tidsskrift for den norske lægeforening, 105: 1645-1659. 15 Aftenposten 30.oktober 1985. 16 Andrej Sakharov (1921-1989) var kjernefysiker og regnes som den sovjetiske hydrogenbombens far. Fra midten av 1960-tallet ble han en uredd kritiker av undertrykkelsen av annerledes-tenkende i Sovjetsamveldet. For dette arbeidet fikk han Nobels fredspris i 1975. I 1980 ble han forvist til Gorkij etter å ha protestert mot Sovjets invasjon i Afghanistan. 17 Aftenposten 30. oktober 1985. 18 Libæk, I. The 19885 Nobel Peace Prize. A Norwegian Lobbyist for IPPNW: MD Dagmar Karin Sørbø. Tilgjengelig på https://looksbysharon.com/norway-nobel-peace-prize.html (lest 6.11.2021 19 «Vil fjerne alle atomvåpen». Aftenposten 03.07.1987 20 Virik. T. (1987). Internasjonal Kongress av Leger mot Atomkrig – Moskva 1987. NLAs medlemsblad nr 2, 1987, s 13. 21 Denne formuleringen ble først brukt av president Reagan i hans State of the Union-tale til kongressen i januar 1984. 22 Lown, B. (2008). Presciption for survival. A doctor´s journey to end nuclear madness. Berrett–Koehler Publ., San Fransisco, s. 375. 23 INF: Intermediate-Range Nuclear Forces. 24 Gorbatsjov, M. (1987). Perestrojka. Nytenkning for vårt land og verden. Hjemmets forlag, Oslo. 25 CTBT= Comprehensive Test Ban Treaty 26 I NLAs lover benevnt «landsmøter» 27 Balsvik, P-D. (1988). Vår målsetting og vårt fredsperspektiv. Lederartikkel. NLAs medlemsblad nr 1 1988, s 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=