Den ultimate forebygging

61 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Arbeidet for full prøvestans fortsetter – og lykkes til slutt med CTBT Kampen mot prøvesprengninger var sentralt i NLAs virksomhet også tidlig på 1990-tallet. I medlemsbladet skrevmedisinstudent Fredrik Goplen i 1990 en grundig artikkel om formålet med atomvåpentester og hvordan et eventuelt totalforbud kunne verifiseres.24 Goplen trakk fram tre gevinster av en full prøvestans: 1) den ville kunne bidra til nedrustning, fordi nye, mer avanserte systemer ikke ville kunne testes, 2) en stans i atomprøver ville ha gunstige virkninger for miljøet, og 3) store økonomiske ressurser ville kunne spares. Og i 1992 trykket medlemsbladet en lengre artikkel av styremedlem Anne Grieg om helsevirkninger av atomprøvesprengninger, et tema som hadde opptatt henne lenge.25 NLA, og da særlig studentgruppene, medvirket aktivt til IPPNWs pågående underskrifts-kampanje for et totalforbud. I 1990 ba foreningen daværende utenriksminister Kjell Magne Bondevik (Krf) om å arbeide hardere for en slik avtale. I 1992 tok NLA kontakt med Bondeviks etterfølger Thorvald Stoltenberg (Ap) i samme ærend og fikk da som svar at den norske regjeringen hadde full prøvestans som en sentral målsetting i sin utenrikspolitikk. I 1989 demonstrerte tusentalls kasakhstanere mot fortsatte prøvespenginger i Semipalantisk, hvor Sovjet hadde testet atomvåpen siden 1949. Protestbevegelsen førte til at anlegget ble nedlagt i 1991. Sommeren 1992 bidro NLA til en helsides annonse i New York Times som argumenterte for prøvestans. I oktober og november samme år kjøpte NLA sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Tyskland og Russland reklametid på russisk fjernsyn for å bygge opp en folkelig motstand mot fortsatte atomsprengninger på Novaja Semlja. Det kom melding om at disse innslagene var blitt sett av over 100 millioner mennesker og hadde hatt betydelig virkning. Initiativet ble gjort mulig ved en donasjon fra det norske UD på 15 000 kroner og ikke minst takket være innsamlede midler fra NLAs medlemmer, som bidro med 42 000 kroner. Ved inngangen til 1993 gikk verden for første gang siden 1945 inn i et år med et nær verdensomspennende moratorium på prøvesprengninger av atomvåpen, i det USA, Russland og Frankrike alle lovet

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=