Den ultimate forebygging

65 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 På NLAs årsmøte i mars 1998 analyserte professor dr. juris. Ståle Eskeland (1943-2015) den rådgivende uttalelsen fra Den internasjonale domstolen. Han påpekte at voteringsgrunnlaget var utformet slik at dommernes votering ikke ga dekkende uttrykk for hva de faktisk mente i spørsmålet om bruk av atomvåpen i ekstreme situasjoner. En nærmere gransking av dommernes særuttalelser viste at et flertall – 10 av 14 – mente at enhver bruk eller trussel ombruk av atomvåpen var i stridmed folkeretten, uansett omstendigheter. Eskeland konkluderte med at det var mest nærliggende «...at folkeretten forbyr trussel om eller bruk av atomvåpen i alle situasjoner.» 30 Studentaktiviteter på midten av 1990-tallet Medlemsbladet som ble redigert av Bergensstudenter, utviklet seg videre i positiv retning utover 1990-tallet. Ikke bare ble redigeringen stadig mer profesjonell og sidetallet økte, men bladet inneholdt også mer faglig relevant stoff og dekket løpende utviklingen i IPPNWs og NLAs aktiviteter. Bidragene fra Psykologer for fred var også interessante og velskrevne. Som naturlig var, måtte studentredaksjonen med visse mellomrom fornyes, men det var ikke vanskelig å rekruttere nye Bergensstudenter til denne oppgaven. Sommeren 1994 fikk Kurt Hanevik avløsning av Tom Hemming Karlsen som sammen med Kenneth Strømøy, Christian von Krogh, Canh Le Duong og andre videreførte medlemsbladet i årene framover. Bergensstudentene tok også ansvar for å arrangere et nordisk IPPNW studentmøte i Bergen våren 1994 med omkring 30 deltakere. Om høsten tok gruppen opp spørsmålet om EUs holdning til atomvåpen, en aktuell problemstilling i forkant av folkeavstemmingen omNorges tilslutning 24. november 1994. Samme høst dro fem Bergensstudenter på IPPNW-utveksling til St.Petersburg med avtale om gjenvisitt i 1995. Tromsøgruppen arrangerte tidlig på året 1994 et hytteseminar med Mons Lie og Eiliv Lund som foredragsholdere. De samlet inn underskrifter til støtte for World Court Project og sendte disse via fax til Utenriksdepartementet med hjelp av rektor Ole D. Mjøs på et åpent arrangement fredag den 13. mai. Mange studenter møtte fram og hendelsen ble bra omtalt i lokalpressen. Både Oslogruppen og Bergensgruppen bidro med underskrifter for World Court Project. Også Tromsø-studentene laget kreative protester mot de franske prøvesprengningene høsten 1995. Under mottoet «Prøvesmak mot prøvesprengninger» oppfordret gruppen folk til å ikke velge fransk ost eller vin. Helseminister Werner Christie deltok selv i studentenes prøvesmaking av alternativ ost og vin under et besøk i Tromsø, og sa at han hadde holdt seg unna fransk vin i det siste. I Oslo lyktes man i 1994 på ny å få i gang en studentgruppe. Gruppen satte i gang med månedlige møter og kollokvier og engasjerte seg i forberedelsene til et planlagt «Barn i krig»-prosjekt i Slovenia sammen med Liv Storstein. Lederskifte i NLA 1995 Fra oppstarten hadde alle årsmøtene i NLA blitt arrangert på høsten, gjerne i november måned. Dette var noe uhensiktsmessig siden regnskapene fulgte kalenderåret. Det ble derfor besluttet å flytte årsmøtet i 1994 til 18. februar 1995. Da ble Mons Lie avløst som styreleder av Einar Kringlen, som hadde vært den første NLA-lederen i 1982-83. Sekretariatet ble flyttet til Psykiatrisk Institutt på Vindern, Oslo og Lise Heiberg overtok som sekretær. Foreningen jobbet i 1995 med informasjon og påvirkning mot myndighetene – da særlig Storting og Utenriksdepartementet – om Avtroppende leder Mons Lie og påtroppende leder Einar Kringlen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=