Den ultimate forebygging

67 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 av NPT må derfor betinges av at atommaktene binder seg til en tidsplan for å innfri forpliktelsene i art. VI. 33(...) Vårt mål er at NPT avløses av en konvensjon som forbyr atomvåpnene etter mønster av konvensjonene mot kjemiske og biologiske våpen.» Konferansen vedtok en varig forlengelse av NPT, uten endringer i traktatens ordlyd. Det ble vedtatt å styrke tilsynsprosessen med forberedende årlige møter forut for de femårige tilsynskonferansene. Det ble også vedtatt å arbeide for en atomvåpenfri sone i Midtøsten, hvilket man hittil ikke har lykkes med. Nye nedrustningsinitiativ fra IPPNW (og NLA) Abolition 2000 For de omkring 200 frivillige organisasjonene, inkludert IPPNW, ble NPT-konferansen i 1995 en skuffelse. Men IPPNW lyktes under konferansen å få enda bredere oppslutning om kampanjen Abolition 2000. Dette var en samordnet internasjonal kampanje for å få på plass en avtale innen år 2000 om fjerne alle atomvåpen, altså den samme tanken som Gorbatsjov hadde foreslått for Reagan på Reykjavik-møtet i 1986 (kapittel 2). I Norge sluttet omkring 30 organisasjoner seg til kampanjen, mellom dem NLA, hvor Anne Grieg i flere år var nasjonal koordinator. NLA gjorde Abolition 2000 til sitt hovedmål i 1995. Ved årsskiftet 1997/98 var nær 900 sivilsamfunnsorganisasjoner verden over tilsluttet Abolition 2000, og ved tusenårsskiftet var dette tallet økt til ca. 2000. Navnet kunne fortsatt forsvares selv ommålet ikke var nådd. Engasjement av legeforeninger I 1995 gikk IPPNW ut med en appell til medisinske miljøer verden over om å støtte kravet om en total atomnedrustning og en konvensjon som forbyr atomvåpen. Som den femte legeforening i verden vedtok Den norske legeforenings landsstyre 5. oktober 1995 «... å arbeide for ytterligere reduksjon i antall atomstridshoder i verden, med sikte på et internasjonalt forbud mot å ha og bruke atomvåpen». I oktober 1998 vedtok den 50. World Medical Association (WMA) General Assembly en deklarasjon som fordømte utvikling, testing, produksjon, utplassering, trussel og bruk av atomvåpen. WMA oppfordret alle sine medlemmer om å arbeide for fjernelse av alle atomvåpen. Forslaget kom fra IPPNWs co-­ president Ron McCoy. Modellkonvensjonen 1997 Denne konvensjonsteksten bygger på forbudstraktaten mot kjemiske våpen og var ment som et utgangspunkt for forhandlinger om stegvis eliminasjon av og forbud mot kjernefysiske våpen. Forslaget ble utarbeidet av IPPNW, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA) og International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation (INESAP) og fremlagt av Costa Rica for FNs generalforsamling 7. april 1997 og distribuert som et FN-dokument. 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=