Den ultimate forebygging

71 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Årsmøtet for NLA i 1999 foregikk i Trondheim og arbeidsmedisineren Bjørn Hilt (f. 1949) ble valgt til ny leder. Til årsmøtet forelå det et forslag fra studentgruppa i Bergen om at NLA skulle skifte navn til enten «Norske leger mot krig» eller «Norske leger mot atomvåpen». Årsmøtet besluttet å utsette saken til den var bedre utredet. Styret i NLA 1999. Nyvalgt leder Bjørn Hilt til høyre foran. Organisasjonen måtte fra nå klare seg uten sekretærbistand. Medlemstallet var fortsatt synkende. Etter at 185 navn ble strøket høsten 1998 som følge av at de ikke hadde betalt kontingent de siste tre årene, satt man igjen med 941 personlige medlemmer, hvorav 63 studenter. En aktuell bekymring var NATOs bombing av de gjenværende delene av Jugoslavia. NLAs leder Bjørn Hilt skrev ommulige helsefølger av bruk av utarmet uran i ammunisjonen somble benyttet avNATO.39 Men NLA valgte ikke å uttale seg om krigen som sådan, fordi styret mente at NLA skulle holde seg til opplysningsarbeid ommedisinske og miljømessige konsekvenser av atomvåpen og kampen for atomvåpennedrustning. Kosovo-krisen førte til at den russiske Dumaen avbrøt behandlingen av START-II avtalen mellom USA og Russland, og nedrustningsarbeidet sto i fare. NLA tok opplysningsarbeidet på alvor. Høsten 1999 startet NLA-veteranene Hans Prydz, Jens Gustav Iversen og Kirsten Osen en seminarserie på Universitetet i Oslo om strålingsbiologi og politikk. Flere av NLAs rådsmedlemmer ble engasjert som foredragsholdere. I medlemsbladet skrev styremedlem Morten Bremer Mærli en rekke artikler om atomvåpensituasjonen i verden. Han publiserte også som forsker ved NUPI artikler og rapporter, som en 264 siders analyse av atomterrorisme.40 Et aktuelt nedrustningstema var arbeidet for å endre NATOs atomstrategi i forkant av forsvarsalliansens 50 års jubileum i april 1999. Her jobbet NLA sammen med MPI-gruppa. I februar 1999 inviterte gruppa den pensjonerte amerikanske generalen Lee Butler, inntil 1994 sjef for USAs kjernefysiske styrker, og tidligere ambassadør Thomas Graham jr. Til Oslo. Begge oppfordret Norge til å legge press på USA om å endre NATOs førstebruksopsjon – «Venner bør kritisere hverandre».

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=