Den ultimate forebygging

75 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 NLA STUDENTGRUPPEN I BERGEN PÅ 1990-TALLET Av Cecil ie Bredrup og Kurt Hanevik Medlemsbladet Studentgruppen i Bergen hadde ansvaret for medlemsbladet på hele 90-tallet. Fredrik Goplen, Kurt Hanevik og senere Tom Hemming Karlsen og Christian von Krogh var redaktører i noen år hver. Bladet kom ut 3-4 ganger årlig med faste spalter. I slutten av perioden tegnet Mette Vesterhus rebus i hvert nummer. Bladet ble produsert med programmet Pagemaker på en tidlig Apple Macintosh datamaskin, som etter hvert ble byttet ut med en nyere Mac modell og deretter PC. Møter og konferanser Brobygging mellom øst og vest var viktig i hele perioden, og der var flere utvekslinger med studenter fra den tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa, med gjenbesøk fra oss. Disse besøkene og deltakelse på nordiske og europeiske studentmøter var viktige for kunnskapsutvikling og motivasjonsfaktor for vårt lokale arbeid. I 1994 organiserte vi Nordisk studentmøte i Bergen. Det var veldig engasjerende og gøy å møte aktive studenter fra andre land, og mange vennskap ble startet. Gruppa hadde oftest også noen representanter på verdenskonferansene. Aktiviteter I gruppa hadde vi møter ca en gang i måneden, og hyppigere når der var aksjoner som skulle planlegges. Gruppa hadde mellom 5 og 12 aktive studenter til enhver tid og god spredning over kullene. Mye av arbeidet dreide seg om motstand mot prøvesprengninger i første halvdel av perioden, men etter hvert tok barn i krig, World Court Project, fredsundervisning og arbeid mot landminer større plass. Vi hadde noen timer med fredsundervisning på skoler i Bergen, og i St. Petersburg sammen med studentgruppen der. I tillegg var det mye intern skolering om ikkespredningsavtalen både i Bergen og på andre studentmøter. Gruppemøte med planlegging av aksjon mot franske atomprøvesprengninger i 1994/95. Kurt Hanevik til venstre. Cecilie Bredrup og Mette Vesterhus serverer atomic coctails på studentmøte utenfor Stockholm i 1995. KAPITTEL 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=