Den ultimate forebygging

80 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 tårnene kom i brann og kollapset. Tilsammen døde over 3000 amerikanere i dette angrepet, som ble gjennomført av terrornettverket Al Qaida med saudiarabisk bakgrunn. Angrepet førte til at USA samme år invaderte Afghanistan og fjernet Taliban-regimet, som hadde gitt Al Qaida tilholdssted i de afghanske fjellene. USAs president George W. Bush stanset ikke der. I 2003 invaderte USA også Irak under påskudd av at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe som senere viste seg ikke å være tilfellet. Iraks president Saddam Hussein ble fanget og senere henrettet, men USA måtte beholde store styrker i begge land de neste tiårene. NLA endrer navn – og får en visjon Etter forslag fra bergensstudentene året før og anbefaling fra styret besluttet NLAs årsmøte i år 2000 å endre foreningens navn fra Norske leger mot atomkrig til Norske leger mot atomvåpen. Dette var det opprinnelige navneforslaget da foreningen ble dannet i 1982, men ble den gang lagt til side av flere grunner (se kapittel 2). Navnebyttet nå hadde som hensikt å vise at foreningen tok avstand fra enhver bruk av atomvåpen, også for avskrekkingsformål. Så lenge atomvåpen var klar til bruk på få minutters varsel, var det en risiko for at de kunne bli utløst ved teknisk uhell, menneskelig feilvurdering eller med overlegg. Dessuten ga atomvåpen ikke bare helseskader ved bruk. Også produksjon, lagring og utplassering av de omkring 37 000 atomstridshodene som på denne tiden befant seg på kloden, hadde store helse- og miljømessige konsekvenser. I tillegg kunne de økonomiske ressursene som ble brukt på atomvåpen, med fordel blitt anvendt til å løse andre presserende globale utfordringer. Verden ikke var trygg før alle atomvåpen var borte. I 2003 ble medlemmene oppfordret til å komme med forslag til hva NLAs visjon skulle være – «fyrlykten foreningen skulle navigere etter». Det kom inn mange forslag, hvor særlig ordene atomvåpen og trygghet ofte gikk igjen. Etter drøftelser i rådet havnet styret til sist på å foreslå visjonen En tryggere verden uten atomvåpen, en formulering som ble vedtatt av årsmøtet året etter og som senere har vært en del av NLAs visuelle profil. Organisasjonsarbeid De første årene på 2000-tallet var for NLAs del mest preget av konsolidering og organisasjonsbygging. Mens de fleste andre fredsorganisasjoner fra 1980-tallet enten var nedlagt eller hadde opplevd et dramatisk fall i medlemsmassen, forble oppslutningen om NLA forbløffende stabil, med medlemstall i overkant av 1000 personer, hvorav vel 100 studenter. I 2001 meldte 55 leger og 40 studenter seg inn i foreningen, mens 17 medlemmer gikk ut. At NLA nå hadde en flott premie til beste verver (et litografi av Frans Widerberg) og drev aktiv medlemsverving gjennom Legeforenings tidsskrift, ga altså gode resultater. Det var heller ikke spesielt vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer, men det var en utfordring å aktivisere medlemsmassen til konkret deltakelse i foreningens aktiviteter. I tillegg slet foreningen med å få inn den årlige kontingenten fra et betydelig antall medlemmer, noe

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=