Den ultimate forebygging

97 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 en tung innenriks politisk byrde. Obama har nok selv slike tanker i bakhodet når han kommer til Oslo i desember for å motta prisen. La oss håpe at denne skepsisen blir gjort til skamme – og la oss uansett glede oss over at vi har en tenkende og reflektert leder for verdens største atomsupermakt. Inntil videre kan vi sove bedre om natten. Skepsisen ble dessverre ikke gjort til skamme. Obama kom ikke videre med sin nedrustningsvisjon. Tvert i mot ble han tvunget til å akseptere en kraftig økning i USAs atomvåpenbudsjetter for å få kongressen til å ratifisere New Start-avtalen. Som lokal representant for en tidligere prisvinner ble NLA også i 2009 invitert til Nobel-arrangementene. Dette året var det hyggelig å gi disse plassene til den amerikanske legen Ira Helfand og Bergens-­ studenten Mari Jetlund. Helfand hadde vært engasjerte i PSR og IPPNW helt fra han var legestudent tidlig på 1980-tallet, mens Jetlund var aktiv MedFred-er fra studiestart i 2006 (kapittel 7). De representerte to ulike generasjoner av legeaktivister, men med en felles visjon om en tryggere verden uten atomvåpen. Nettopp denne kombinasjonen av en eldre og yngre garde skulle bli utslagsgivende i legebevegelsens arbeid for et forbud mot atomvåpen i det kommende tiåret. Noter. 1 Dette uttrykket ble brukt av president George W. Bush i hans State of the Union-tale til Kongressen januar 2002. 2 I 2003 erkjente Libya å ha hatt et atomvåpenprogram, men at landet hadde stanset det frivillig. Også i Iran fant inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået tegn på at landet var i ferdmed å skaffe seg teknologi for å anrike uran, men Iran hevdet at dette kun var for sivile formål. Derimot fant man ingen holdepunkter for at Irak hadde et aktivt atomvåpenprogram da USA invaderte landet i 2003. Bare for Nord-Koreas vedkommende ble USAs beskyldninger en realitet, da landet selv erklærte seg som en atommakt og prøvesprengte sin første atombombe i 2006. 3 The Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT) ble inngått I i februar 2002 og trådte i kraft i juni 2003. Avtalen ble erstattet av New START-avtalen mellom USA og Russland i februar 2011. 4 Dagfinn Haarr. Et hjertesukk fra økonomiansvarlig. Medlemsbladet for NLA nr 1, 2002, s. 10. 5 Hilt var styreleder for IPPNW fram til 2012. I perioden 2012-2014 var han “deputy speaker of the International Council”. Fra 2014 var han igjen styreleder fram til 2021 da han gikk ut av styret og ble ”speaker of the International Council», en posisjon han fortsatt har (2022). 6 Ruff, T., Hawkins, D. (2017). How Melbourne activists launched a campaign for nuclear disarmament and won a Nobel prize. The Conversation, October 2017. https://theconversation.com/how-melbourne-activists-launched-a-campaign-for-nuclear-disarmament-and-won-a-nobel-prize-85386 7 Dessverre opplevde ikke Bill Wiiliams at ICAN faktisk nådde sitt første mål: en forbudsavtale mot atomvåpen i løpet av 10 år; – han døde plutselig i 2016. 8 Natvig, B., Osen, K., Hagelund, H. (2006). Kan atomvapen avskaffes? Dagsavisen 3.mai 2006. 9 Schweitzer fikk Nobels fredspris for 1952, overrakt i Oslo 1953 10 Kringlen, E. (2007). Atomkrig – makter vi å tenke på det utenkelige? Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2550-2552 Melf, K. (2007). Lærer leger nok om fredsarbeid? Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2553-2555. Mæland ,J.G., Osen, K.K., Lie, M. (2007). Den ultimate forebygging – leger mot atomvåpen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2558-2561. Wium, P., Lund, E., Reitan, J.B. (2007). Medisinske konsekvenser av Tsjernobyl-ulykken. Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2564-2566. 11 Fugelli, P. (2007). Pasienten Jorden. Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2489 og Frich, J.C. (2007). Leger mot atomvåpen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 127: 2501-. 12 Securing our Survival. The Case for a Nuclear Weapons Convention. International Physicians for the Prevention of Nuclear War, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation, 2007. 13 Brev til Nei til atomvåpen, Den norske Pugwashkomite og Norske leger mot atomvåpen 31.10. 2007 14 Se Medlemsbladet nr. 3/2007 15 A World Free of Nuclear Weapons. https://www.wsj.com/articles/SB116787515251566636 16 Toward a nuclear-free world: a German view. http://www.acronym.org.uk/old/archive/dd/dd89/89news04.htm 17 Fjern alle atomvåpen. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/VqOaV/fjern-alle-atomvaapen 18 https://www.nrk.no/nobel/nobelskomiteens-begrunnelse-1.6810805

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=