Den ultimate forebygging

10 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 1985. utarbeider rapporten «Medisinske og biologiske virkninger av atomkrig» som trykkes i Legeforeningens tids lanserer en resept for atomsikkerhet hvor stans i prøvesprengninger er et første behandlingstiltak, noe Sovjet iverksetter kort tid senere. Nobelkomiteen i Norge kunngjør at årets fredspris tildeles for sitt informasjonsarbeid og samarbeid på tvers av blokkene. Etter mottakelse av prisen har de to co-presidentene et lengre møte med generalsekretær Mikhail Gorbatsjov i Moskva. 1986. Israels atomvåpenprogram avsløres av Mordechai Vanunu, som senere fengsles. En av atomreaktorene i kjerne verket i Tsjernobyl, Ukraina eksploderer med betydelig radioaktiv forurensning i nærområder, men også så langt nord som Skandinavia. har nå omkring 2000 medlemmer, mens har nasjonale medlemsforeninger i over 60 land med samlet nær 200 000 medlemmer. 1987. og Sovjetunionen blir enige om Intermediate-Range Nuclear Forces ( )-avtalen om fjerning av alle landbaserte mellomdistansemissiler. s 7. verdenskongress i Moskva samler 2 500 leger og studenter fra nær 80 land. 1990. Baltic Bicycle Tour arrangeres og blir modell for fremtidige sykkelturer i forbindelse med s verdenskongresser. 1991. og Sovjetunionen signerer 1-avtalen om halvering av utplasserte strategiske atomvåpen. s sekretariat flyttes til Tromsø. har nå 1400 medlemmer. 1992. og andre tar initiativ til The World Court Project for å få en rådgivende uttalelse fra den internasjonale domstolen i Haag om lovligheten av atomvåpen. 1993. vedtar en ny og utvidet formålsparagraf om å arbeide for å forebygge all krig, fremme ikke-voldelig konfliktløsning og minske utvikling og miljø. 1996. Den fullstendige prøvestansavtalen ( ) forhandles fram. Selv om den ennå ikke atommakter bortsett fra Nord-Korea. Den internasjonale domstolen i Haag avgir en rådgivende uttalelse på oppfordring fra FN, hvor bruk og trussel om bruk av atomvåpen ansees å være i strid med folkeretten. Domstolen finner imidlertid at folkeretten er uklar når det gjelder ekstreme situasjoner av selvforsvar der et lands eksistens står på spill. 1997. og andre utarbeider den såkalte Modell-konvensjonen for atomvåpen-nedrustning basert på forbudstraktaten mot kjemiske våpen. Landmine-konvensjonen blir ferdig fremforhandlet med stor internasjonal tilslutning. Den internasjonale kampanjen for et forbud mot landminer (der og er partnere) tildeles årets nobelfredspris. 1998. Både India og Pakistan trer fram som atommakter. bidrar til å etablere Middle Powers Initiative ( ) for å styrke mellomstore staters rolle i atomvåpennedrustning. World Medical Association ( ) vedtar en deklarasjon som fordømmer atomvåpen og oppfordrer alle sine medlemmer om å arbeide for I Norge etableres - gruppa som et samarbeid mellom Nei til atomvåpen, Pugwash Norge og . 1999. -ledelsen flytter til Trondheim og foreningen har nå omkring 950 medlemmer. 2000. endrer navn til Norske leger mot atomvåpen. protesterer mot s planer om et rakettforsvar og lanserer «Stop Star Wars» kampanjen. 2006. Nord-Korea sprenger sin første atombombe. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ( ) etableres av den australske -foreningen og blir gjort til en hovedaktivitet for . I Norge tar -gruppa samtidig et forbud mot atomvåpen. 2001. trekker seg fra -avtalen. starter programmet Nuclear Weapons Inheritance Project med dialogmøter med studenter fra atommakter, og programmet Aiming for Prevention for forebygging av skader av håndvåpen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=