Den ultimate forebygging

9 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 MARKERING 24. SEPTEMBER Vi markerer 40-årsjubileet 24. september med årsmøte, faglig seminar og fest. Tradisjonen tro vil seminaret foregå på Det Norske Videnskaps-Akademi, hvor vi også markerte 20- og 30-årsjubileum. Festen arrangeres på Sentralen i Oslo sentrum. På det faglige seminaret vil vi lansere historieboken. John Gunnar Mæland vil holde en innledning om arbeidet med å dokumentere organisasjonens utvikling. Hovedforedraget vil holdes av Kjølv Egeland. Egeland er en av Norges fremste eksperter på atomvåpenpolitikk og nedrustningsavtaler. Han er for tiden forsker ved SciencePo i Paris, og tilknyttet Folkerettsinstituttet i Oslo. Ønsker du å melde deg på noen av aktivitetene 24. september 2022, elle bestille s historiebok? Send en epost til anja@legermotatomvapen.n : Det er begrensede plasser, så meld deg på i dag. Det er førstemann til mølla. Program for dagen: Årsmøte kl 10:30 - 12:30 Lunsj kl 13:00 - 14:15 Faglig seminar kl 14:30 - 16:30 Middag og fest kl 19:00 - 24:00 1963. Den delvise prøvestansavtalen ( 1964. Kina blir atommakt. 1970. Ikkespredningsavtalen ( 1972. og Sovjet inngår -avtalen om ikke å utvikle anti-rakettsystemer og 1 avtalen om begrensinger i 1979. 2 avtalen fremforhandles, men ratifiseres ikke av . gjør sitt «dobbeltvedtak» om ut- plassering av 572 mellomdistanseraketter i Europa samtidig med tilbud om nedrustningsforhandlinger med Sovjetunionen. Grasrotsorganisasjonen Nei til atomvåpen dannes i Norge og får på få år 200 000 medlemmer. 1980. Tre amerikanske og tre sovjetiske leger møtes i Genève og blir enige om å danne International Physicians for the Prevention of Nuclear War ( ). I Oslo starter leger « -gruppen» med seminarvirksomhet om medisinske aspekter ved atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen. 1981. holder sin første kongress i Airly, Virginia, . -gruppen arrangerer åpent møte i Oslo om «Atomkrig i medisinsk perspektiv». Foredragene utgis samme år som bok. 1982. Norske leger mot atomkrig ( ) dannes 9. oktober. Leger fra deltar i et direktesendt program på russisk TV om konsekvensene av en kjernefysisk krig. 1983. holder si kongress i Amsterdam ny ledelsesstruktur. første landsmøte og ve foreningen inn i har nå ca 1000 medlem 1984. Nuclear W and Healt får for fredsun og avhold verdensko Espoo, Fin deltakere MARKERING 24. SEPTEMBER Vi markerer 40-årsjubileet 24. september med år mø , faglig seminar og fest. Tradisjonen tro vil seminaret foregå på Det Norske Videnskaps-Akad mi, hvor vi også markerte 20- og 30-årsjubileum. Festen arrang res på S ntrale i Oslo sentrum. På det faglige seminaret vil vi lan re historieboke . John Gunnar Mæland vil holde en innle n ng m arbeidet med å dokumentere organisasjonens utvikli g. Hovedforedraget vil hol es av Kjølv Egelan . Egeland er en av Norges fremste ekspe t r på atomvåpenpolitikk og nedrustningsavtaler. Han er for tiden forsker ved Sc encePo i Paris, og tilknyttet Folkeretts nstitut et i Oslo. Ønsker du å melde deg på noen av aktivitetene 24. septemb r 202 , ell r bestille s histori bok? Send en epost til anja@legermo a omv pen.no : Det er begrensede plasser, så meld deg på i dag. Det er førstemann til mølla. Program for dagen: Årsmøte kl 10:30 - 12:30 Lunsj kl 13:00 - 14:15 Faglig s minar kl 14:30 - 16:30 Middag og fest kl 19:00 - 24:00 1963. Den delvise prøvestansavtalen ( 1964. Kina blir atommakt. 1970. Ikkespredningsavtalen ( 1972. og Sovjet inngår -avtalen om ikke å utvikle anti-rakettsystemer og 1 avtalen om begrensinger i 1979. 2 avtalen fremforhandles, men ratifiseres ikke av . gjør sitt «dobbeltvedtak» om ut- plassering av 572 mellomdista seraketter i Europa samtidig m d tilbud om nedrustningsforhandli ge med Sovjetunionen. Grasrotsorganisasjonen Nei til atomvåpen dannes i Norge og får på få år 200 000 medlemmer. 1980. Tre amerikanske og tre sovjetiske leger møtes i Genève og blir enige om å danne I ternational Physicians for the Prevention of Nuclear War ( ). I Oslo starte leger « -gruppen» med seminarvirksomhet om medisinske aspekter ved atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen. 1981. holder sin første kongress i Airly, Virginia, . -gruppen arrangerer åpent møte i Oslo om «Atomkrig i medisinsk perspektiv». Foredragene utgis samm år som bok. 1982. Norske leger mot atomkrig ( ) dannes 9. oktober. Leger fra deltar i et direktesendt program på russisk TV om konsekvensene av en kjernefysisk krig. 1983. holder sin 3. verdenskongress i Amsterdam g vedtar en ny ledelsesstruktur. holder sit første landsmøte og vedtar å melde foreningen inn i . Fore inge har nå ca 1000 medlemmer. 1984. utgir Nuclear War on Health and Health Services». får s pris for fredsundervisning og avholder sin femte verdenskongress i Espoo, Finland med 500 deltakere fra 43 land. «Det kan hevdes at atomkrig er en sosial og politisk sak, og det eneste vi kan gjøre er å uttale oss som vanlige borgere. Men vi leger har avlagt en hellig gammel ed om å lindre menneskers smerter og redd liv. Dette løftet gir oss sosiale og moralske forpliktelser om å samles, så våre stemmer kan bli hørt.» Berha d Lown, co-p s dent IPPNW, Nobelpris-foredraget «En resept for håp», 11. desember 1985

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=