Den ultimate forebygging

124 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 NLAs arbeid for å fremme det humanitære initiativet NLA fulgte utviklingen i det humanitære initiativet tett gjennom nyhetsformidling og kommentarer i medlemsbladet. RådsmedlemKirsten Osen hadde et vaktsomt øye både på den politiske debatten i Norge og arbeidet i FNs førstekomite, der en rekke resolusjoner om atomvåpen ble behandlet hver høst, og ga gode oversikter og analyser. Deltakere fra NLA ga førstehåndsberetninger fra møter og konferanser i inn- og utland, og det humanitære «nedrustningstoget» ble løpende fulgt i lederartikler og kommentarer. Den økende politiske oppmerksomheten om atomvåpnene ga også økte muligheter for å få leserinnlegg og kronikker publisert i dagspressen. Den blå-blå regjeringens motvilje mot et atomvåpenforbud ga ammunisjon til å få fremført de humanitære argumentene for en forbudsavtale og tilbakevise at et forbud ville være til hinder for ikkespredningsavtale og Norges deltakelse i NATO. Høsten 2016, da det nærmet seg et vedtak i FN omå starte forhandlinger omen forbudsavtalemot atomvåpen, samlet norske aktivister seg i ukentlige punktdemonstrasjoner utenfor Utenriksdepartementet for å oppfordre Norge til å stemme for forhandlinger og ikke stille seg på gal side av historien. IPPNW jobbet fra 2014 for å få World Medical Association (WMA) til å vedta en sterk resolusjon mot atomvåpen. Forslaget ble behandlet på et møte i WMAs internasjonale råd i Oslo i april 2015, hvor NLA sammen med Legeforeningen så til at den ble enstemmig godkjent. Resolusjonen ble så vedtatt på WMA-kongressen i Moskva i oktober 2015, med blant annet denne teksten: Verdens helseorganisasjon (WMA) anser at den har en plikt til å arbeide for å fjerne atomvåpen. Derfor vil WMA: • Fordømme utvikling, testing, produksjon, lagring, forflytning, utplassering trussel og bruk av atomvåpen • Informere alle regjeringer om at selv en begrenset atomkrig vil kunne føre til enorme menneskelige lidelser og tap av menneskeliv samt gi katastrofale effekter på jordens økosystem, noe som igjen vil kunne lede til reduksjon av verdens matproduksjon og utsette en større del av verdens befolkning for sultkatastrofe • Anmode alle nasjonale legeforeninger om...å opplyse befolkningen...og henstille til sine styresmakter om å arbeide for et forbud mot og eliminering av atomvåpen. Unge ICAN-aksjonister foran Utenriksdepartementet en tidlig morgen høsten 2016.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=