Den ultimate forebygging

125 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Den norske legeforeningen fulgte opp det siste kulepunktet ved å sende et brev til utenriksministeren 1. februar 2016 hvor legeforeningen anmodet «norske myndigheter ved Utenriksdepartementet i aktuelle fora å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.» Medisinsk appell, nytt faktahefte og videoer Høsten 2016 samlet NLA underskrifter fra over 1100 norske leger og legestudenter til en Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen. Appellen tok sitt utgangspunkt i resolusjonen fra WMA i 2015 og endte med denne formuleringen: «Sammen med Verdens legeforening oppfordrer vi norske myndigheter til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.» Appellen fikk støtte fra mange kjente norske leger, som presidenten i legeforeningen Marit Hermansen, rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen og samtlige dekaner ved de fire lærestedene for medisinutdanning i Norge. Den ble i oktober 2016 overrakt Stortingets utenriks- og forsvarskomité og Utenriksdepartementet. Høsten 2016 laget NLA et 44 siders faktahefte: Ufattelige lidelser – hvorfor atomvåpen må forbys som ble sendt alle medlemmene. Her ble fakta om atomvåpens medisinske, humanitære og økologiske virkninger presentert, sammen med en kort historikk av atomalderen og arbeidet for nedrustning og eliminering av atomvåpnene. Det humanitære initiativet og arbeidet for et forbud mot atomvåpen ble spesielt fremhevet. Heftet ble også lagt ved et brev til alle stortingsrepresentantene oktober 2017 med anmodning om å arbeide videre med forbudsavtalen og andre konstruktive bidrag for å komme nærmere målet om en atomvåpenfri verden. En fellesuttalelse fra IPPNW, WMA, International Council of Nurses og World Federation of Public Health Associations ble også lagt ved dette brevet som var en felles henvendelse fra Den norske legeforening og NLA. Høsten 2017 produserte NLA to videoer om henholdsvis de medisinske konsekvensene av en atombombesprengning over Oslo og om den nye forbudsavtalen mot atomvåpen. Videoene ble lagt ut på Youtube og spredt i sosiale medier. NLAs medisinske appell om atomvåpenforbud overrekkes forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget 13. oktober 2016. Fra venstre: Hans Asbjørn Holm, Signe Navarsete (SV), Marit Nybakk (AP, komiteleder), John Gunnar Mæland, Signe Flottorp og Guro Bårsnes.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=