Den ultimate forebygging

127 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 parallelle tiltak som forutsatte atommaktenes deltakelse, altså i realiteten status quo. Og Norge stemte, som nesten alle andre NATO-land, mot vedtaket om å starte forhandlinger om et atomvåpenforbud.26 Selve forbudsforhandlingene fant sted i New York våren og sommeren 2017, med deltakelse fra over 130 land. Norge var det første NATO-landet somkunngjorde at det kom til å boikotte disse forhandlingene. Denne avgjørelsen vakte sterke reaksjoner og regjeringen ble sterkt kritisert av opposisjonen. Nederland var det eneste NATO-landet som deltok, etter vedtak i parlamentet. ICAN ga både muntlige og skriftlige innspill til disse forhandlingene, og var tilstede i FN-bygningen med et stort antall kampanjemedarbeidere, som på en systematisk måte holdt kontakten med delegatene, oppmuntret til konstruktive bidrag, og medierte mellom ulike meningsgrupper. Mellom disse var flere fra ICAN Norge og norske partnerorganisasjoner, blant annet NLAs nye leder Saima Naz Akhtar. Konferansens president, Costa Ricas FN-ambassadør Elayne Whyte Gomez, ga stor heder til ICANs konstruktive bidrag til disse forhandlingene, som endte med at en traktat ble vedtatt 7. juli 2017 med overveldende flertall (rammetekst 8.3). Tilmann Ruff fra ICAN og IPPNW holder et velartikulert innlegg pa OEWG. Til venstre Ron McCoy fra IPPNW, Malaysia Under OEWG oppsøkte ICAN flere såkalte «nuclear weasel states» for å få dem til å gå inn for et atomvåpenforbud. Her utenfor Norges legasjon i Genève. Bakerst i midten Richard Lennane, Tilman Ruff og Anne Marte Skaland. Den australske tidligere diplomaten Lennane er også kjent på nettet som «Wildfire_», en skarp og satirisk kommentator til internasjonalt nedrustningsarbeid. Han er opphavet til uttrykket «nuclear weasel state», definert som et land som gjerne fremstiller seg som å være for atomnedrustning, men som, når det kommer til stykket, flyr i dekning under atomvåpenbeskyttelsen. Norge er et godt eksempel. Stemmeresultatet i FNs førstekomité 27. oktober 2016 for UNGA-resolusjon L41 om a starte forhandlinger for en forbudsavtale mot atomvapen i 2017. Norge var blant landene som stemte i mot.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=