Den ultimate forebygging

128 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 8.3 Forbudstraktaten mot atomvåpen Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) er på 10 sider med innledning og 20 operative paragrafer. Innledningen beskriver de uakseptable humanitære konsekvensene av atomvåpen og slår fast at avskaffelse er den eneste garantien for at atomvåpen ikke blir brukt igjen. Avtalen forbyr utvikling, testing, produksjon, lagring, overdragelse og bruk eller trussel om bruk av atomvåpen. Videre er de forbudt å bistå, oppmuntre eller påvirke noen til å utføre en handling som er forbudt etter avtalen. Den inneholder et rammeverk for nedrustning for atomvåpenstater som slutter seg til avtalen. Sikkerhetskontrollen vil bli utført av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Avtalen inneholder også rettigheter til ofre for bruk og testing av atomvåpen, og pålegg om å bøte på miljøskader av atomvåpen. Endelig heter det at statspartene skal møtes hvert annet år og at det skal avholdes tilsynskonferanse for avtalen hvert sjette år. Avtalen er bare bindende for stater som har ratifisert avtalen og ville tre i kraft 90 dager etter at 50 stater hadde ratifisert den. Dette skjedde 22. januar 2021. En fin gjeng ICAN-aktivister utenfor FN-bygningen i New York. Nr. 3 fra venstre er Setsuko Thurlow, hibakusha og prominent ICAN-talskvinne. I midten av bildet (under monumentet The Knotted Gun) står Beatrice Fihn og Tim Wright fra ICANs hovedkontor. Bakerst til høyre for Tim ser vi Sigrid Heiberg og delvis skjult bak Rebecca Sharkey (ICAN UK) i den røde kjolen finner vi Thea Katrin Mjelstad, mens Maria Jensen er nr 2 fra høyre, alle tre fra ICAN Norge.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=