Den ultimate forebygging

135 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Noter 1 Flertallsregjeringen Stoltenberg II (2009-2013) besto av AP, SP og SV. 2 Brev fra utenriksminister Støre 10.05.2010. 3 Ikkespredningsavtalen – krav til en vellykket tilsynskonferanse. Brev til Dennorske regjering fra 44 norske organisasjoner 26.04.2010 4 Egeland, K. (2019). Oslo’s “new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2:2, 468-490, DOI: 10.1080/25751654.2019.1671145 5 Utsagn fra tidligere statssekretær Gry Larsen på ICAN partnermøte 9.1.2015, Fredshuset Oslo, se Medlemsbladet nr 1, 2015 s 13-14. 6 Jonas Gahr Støre. Disarmament – Reframing the Challenge. Statement at a Conference of the Norwegian Atlantic Committee, 1 February 2010. www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2010/disarmament/id592550/. 7 Kmentt, A. The treaty prohibiting nuclear weapons. How it was achieved and why it matters. Routledge, 2021, s 26-27. 8 Dette var John Gunnar Mæland (NLA), Bent Natvig (Pugwash Norge) og Stine Rødmyr (NTA). 9 Peace Boat er en japansk sivilsamfunnsorganisasjon som arbeider for å fremme fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Den organiserer hvert år flere seilinger med større cruisebåter verden over, hvor passasjerene engasjeres med undervisning ombord og deltar i aksjoner og møter på destinasjonsstedene. 10 ICAN ble på dette tidspunkt forøvrig ledet av Tilman Ruff (Chair) og Dimity Hawkins (Campaign Director), begge knyttet til det australske ICAN-kontoret. Fra 2011 ble ICAN ledet av en kjernegruppe på 7 personer, hvor Ruff, Johnson og Akira Kawasaki fra japanske Peace Boat fungerte som Co-Chairs. 11 Også Den norske legeforening ble invitert til å slutte seg til ICAN Norge og med det uttrykke en støtte til målet om et forbud mot atomvåpen. Sentralstyret i legeforeningen var positiv til forslaget. Dette ble imidlertid nedstemt på Legeforeningens landstyremøte i 2012, ut fra en prinsipiell begrunnelse om at legeforeningen ikke skulle ta standpunkt til politiske spørsmål utenfor helseområdet. 12 Norsk Folkehjelp ble senere representert i styringsgruppen med lederen av Solidaritetsungdommen 13 Target X-aksjon er en dramatisering av hva som vil skje om en atombombe sprenges over en by. 14 ICAN Norge ble representert i ISG av Josefin Lind fra SLMK 15 ICANs partnerorganisasjon Pax Christie, Nederland (senere PAX) tok senere over ansvaret for de årlige oppdaterte rapportene i Don´t Bank on the Bomb. 16 Helfand I. (2012). Nuclear Famine: A billion people at risk. Global impacts of limited nuclear war on agriculture, food supplies, and human nutrition. International Physicians for the Prevention of Nuclear War / Physicians for Social Responsibility Boston / Washington DC,. http://www.ippnw. org/pdf/nuclear-famine-ippnw-0412.pdf. Se også: Hilt B. (2012). Global hungersnød etter regional atomkrig. Tidsskrift for den norske legeforening, 132; 1434 17 Innlegg ved utenriksminister Jonas Gahr Støre: «Kjernefysisk nedrustning – et humanitært perspektiv». Norske leger mot atomvåpen 30 år. Jubileumskonferanse i Oslo lørdag 21. april 2012: En atomvåpenfri verden – i vår levetid! 18 Mæland, J.G. (2012).: Humanitær nedrustning. Leder, Medlemsbladet, nr 2, 2012, s 2. 19 Osen, K., Mæland, J.G. (203). Trykk og varme. Humanitære konsekvenser av atomvåpen, artikkel 1. Medlemsbladet nr 1, 2013, s 4-8. Reitan, J., Mikkelsen, M. (2013). Stråling. Humanitære konsekvenser av atomvåpen, artikkel 2. Medlemsbladet nr 1, 2013, s 1013. Høifødt, T.S., Mæland, J. G. (2013). Psykologiske og sosiale konsekvenser. Humanitære konsekvenser av atomvåpen, artikkel 3. Medlemsbladet nr 1, 2013, s 14-19. Hilt, B.Reitan, J.B. (2013). Klima og økologi. Humanitære konsekvenser av atomvåpen, artikkel 4. Medlemsbladet nr 1, 2013, s 20-22. 20 Mæland, J.G., Hilt, B., Osen, K.K., Reitan, J.B. (2013). Medisinske virkninger av atomvåpen. Tidsskrift for den norske legeforening, 133: 542 – 4. 21 Mollekleiv, S., Mæland, J.G.(2013). Atomvåpentrussel større enn før. www.nrk.no/ytring/atomvapentrussel-storre-enn- for-1.10932349 Publisert 3. mars 2013. 22 Interpellasjonsdebatt i Stortinget 5. Juni 2014 23 I løpet av to år sluttet 137 land seg til det humanitære løftet. 24 Brende, B.(2016). Et forbud gjør ikke verden tryggere. Bergens Tidende 27. oktober 2016 25 NLA overtok driften av dette fondet i 2002 (kapittel 2 og 3), men kapitalen sto urørt fram til desember 2015 da NLA bevilget 10 000 Euro og året etter et nytt tilskudd til ICAN Genève på kr 84 470. 26 Bare Nederland av NATO-landene avholdt seg fra å stemme for vedtaket om å starte forhandlinger, i likhet med atomstatene India og Pakistan. 27 Mæland fortsatte i styret ett år til. Ved årsmøtet i 2018 fikk han NLAs hederspris «for fremragende innsats gjennom fire tiår» 28 Alle tre talene er trykket i Medlemsbladet nr 1, 2018. 29 Forslagsstillerne var Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle,Knut Mork Skagen og John Gunnar Mæland 30 Arbeidsgruppensmedlemmer var Knut Mork Skagen (leder), Signe Flottorp, John Gunnar Mæland, Jon Reitan og Margit Steinsholt. 31 Bak kronikken i Aftenposten 21. september 2020 sto Kjell Magne Bondevik (Krf), Torbjørn Jagland (Ap), Anne-Grete Strøm-Eriksen (Ap), Eldbjørg Løwer (V), Knut Vollebær (Krf) og Bjørn Tore Godal (Ap).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=