Den ultimate forebygging

138 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 9.1 Hva ermedisinsk fredsarbeid og hvorfor bør leger lære om det? I en kronikk fra 2007 beskriver Klaus Melf hva medisinsk fredsarbeid er: Fredsarbeid kan (…) relateres til forebygging og reduksjon av vold eller til styrking av fred på ulike nivåer. Derfor er fredsarbeid ikke forbeholdt pasifister og diplomater, men kan tvert imot komme til utrykk på mange ulike vis: Fredsarbeid kan være et politisk engasjement for å fjerne globale voldelige strukturer eller for å redusere risikoen for voldelige konflikter gjennom et arbeid mot sosial urettferdighet, miljøødeleggelse, menneskerettighetsbrudd, eller mot trusselen fra forskjellige typer våpen – der atomvåpen utgjør den største risikoen. Fredsarbeidet kan utøves gjennom prosjekter og aktiviteter som bygger broer mellom stridende parter, som øker konfliktkompetanse eller som styrker bærekraftig utvikling og fredskultur. Fredsarbeid kan også foregå på mikronivå, når man tar tak i fordommer og diskriminering, familievold eller skolemobbing. Og, ikke minst, har det å gjøre med egen livsstil og holdninger, med empati til seg selv og andre, og med å leve i harmoni med sine verdier. Skal freden seire, kreves det en innsats fra alle. Likevel har leger spesielt mye å bidra med i kampen for fred.6 Når en også tar i betraktning at leger og annet helsepersonell kan misbruke sin egen kunnskap og rolle, og bli voldsutøvere (for eksempel gjennom kvinnelig omskjæring, deltakelse i tortur eller gjennomføring av dødsstraff), eller være del av en voldsstruktur (for eksempel medvirkning i utvikling av ny våpenteknologi), blir det tydelig at helsepersonell i etikkundervisningen bør lære om sine profesjonelle risikoer for å bidra til nød og lidelse. I tillegg bør helsepersonell mer systematisk lære om hvordan de kan jobbe voldsforebyggende og fredsfremmende. Fredsarbeid er forebyggende helsearbeid, og gjennom økt kunnskap og inspirasjon fra kolleger eller helsefaglige organisasjoner som gjør fredsarbeid, er det mer sannsynlig at studenter og leger selv engasjerer seg for fred. Forsøk på å få medisinsk fredsarbeid inn i de medisinske læreplaner i Norge I Norge jobbet Norske leger mot atomkrig (NLA) helt fra 1980-tallet med å få fredsrelaterte tema inn i studieplanene formedisin, dels ved å arbeidemot de enkelte fakultetene hver for seg, og dels gjennom parallelle henvendelser til alle fire. I perioden 1999 til 2003 var det særlig studentrepresentantene i NLA som var pådrivere for å få fredsarbeid inn i studieplanen. Inspirert av «Health through Peace»-erklæringen henvendte NLAs studentgruppe i Bergen seg i 2001 til Studieplankomiteen og ulike fagmiljø i medisinstudiet ved Universitetet i Bergen for å få temaer relatert til menneskerettigheter, tortur og konflikter integrert i undervisningen. Studieplankomiteen var positiv, men lot det være opp til fagmiljøene å vurdere hvordan de kunne få plass til dette. Mange av fagmiljøene var også positive, og fra 2001/2002 tok allmennmedisin derfor inn noe undervisning om flyktningehelse, pediatri tok inn en forelesning om barnekonKlaus Melf

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=