Den ultimate forebygging

137 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 FREDSARBEID ER FOREBYGGENDE HELSEARBEID. NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN SOM PÅDRIVER FOR UNDERVISNING I MEDISINSK FREDSARBEID Tordis Sørensen Høifødt, Ingvild Fossgard Sandøy og Klaus Melf. Introduksjon Utdanning kan spille en viktig rolle i arbeidet for å fremme fred, sikkerhet og nedrustning, og FN har derfor hatt nedrustningsutdanning på dagsorden siden slutten av 1970-tallet. I 1978 ba FNs Generalforsamling alle regjeringer og ikke-statlige internasjonale organisasjoner om å utvikle læreplaner for nedrustning og fredsstudier på alle nivåer. Oppfordringen ble gjentatt i 1999 – gjennom A Declaration on a Culture of Peace – og deretter med gjentatte resolusjoner i Generalforsamlingen, senest i 2020. Flere av IPPNWs avdelinger har fulgt oppfordringen fra FN og har hatt undervisning av helsepersonell og medisinstudenter som et gjennomgående tema siden 1980-tallet. Målet har vært å gi helsepersonell kunnskap om krig og våpens grusomheter og motivere dem til å bidra til nedrustning, konfliktløsning og arbeid rettet mot menneskerettighetsbrudd og årsakene til krig og vold. Den første modell-læreplanen IPPNW lanserte var Medicine and Nuclear War1, som senere ble utvidet til programmet Medicine and Peace i samarbeid med FNs kommisjon for nedrustningsutdanning.2 Dette programmet inkluderte ikke bare helseeffekter av atomkrig, men også medisinske konsekvenser av andre våpen, og hadde moduler om medisinsk etikk, konfliktløsning, og fattigdom som årsak og følge av krig (rammetekst 9.1). Verdens helseorganisasjon (WHO) utviklet på 1990-tallet konseptet «Health as a bridge for peace» med utgangspunkt i erfaringer fra Sentral-Amerika, hvor helsesystemer hadde klart å bringe stridende parter sammen for fredsforhandlinger 3,4 Blant annet ble det holdt kurs for helsepersonell på Sri Lanka og i Indonesia om dette. Dette arbeidet inspirerte International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), i samarbeidmed IPPNW-studentgrupper, til å organisere flere workshoper om temaene krigsforebygging og konflikthåndtering, menneskerettigheter og fredsbygging. I Health through Peace-erklæringen i 1999 oppfordret IFMSA alle medisinske fakulteter til å inkludere fredsutdanning i læreplanene sine. 5 KAPITTEL 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=