Den ultimate forebygging

39 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 å analysere den politiske og økonomiske situasjonen som den kalde krigen hadde ført til. Han konkluderte med at atomopprustningen ikke bare hadde brakt verden på randen av en katastrofe, men at den også holdt på å knuse Sovjets økonomiske utvikling. Mye tyder på at han lyttet nøye til budskapet fra den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen. Gorbatsjov handlet raskt. I november 1985 mottok han en delegasjon av nobelprisvinnere til samtale om farene ved atomvåpen. Få dager etter møtte han USAs president Reagan i Genève til de første direkte samtalene om atomnedrustning. Fra dette møtet kom deres berømte felles uttalelse: «A nuclear war cannot be won and must never be fought”.21 Og i desember samme år hadde han en tre timer lang samtale med IPPNW-presidentene Lown og Tsjasov om prøvestans og nedrustning. I følge Lown sa da Gorbatsjov: «Vi er klare for å gå fra rustningskappløp til nedrustning, fra konfrontasjon til kooperasjon, som jo var slagordet for den siste legekongressen deres» 22 I oktober 1986 møttes Gorbatsjov og Reagan for andre gang, nå i Reykjavik, der de kom svært nær en enighet om å avskaffe alle atomvåpen innen år 2000. Men Reagans uvillighet til å gi slipp på ideen om å utvikle et nytt forsvarssystem i verdensrommet (Strategic Defense Initiative, SDI) fikk samtalene til å bryte sammen. Likevel var grunnlaget nå lagt for flere av de kommende bilaterale nedrustningsavtalene. I 1987 signerte Gorbatsjov og Reagan INF-avtalen 23, den første avtalen som innebar reell nedrustning. Her forpliktet USA og Sovjetunionen seg til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistansemissiler og til ikke å anskaffe seg nye. Det innebar at Sovjetunionen måtte tilintetgjøre 1846 missiler og USA 846. De siste av missilene ble fjernet i 1991, men i 2019 trakk først USA og deretter Russland seg fra avtalen. I juni 1987 mottok Gorbatsjov en delegasjon fra IPPNWs Moskva-kongress (se over) og skrev senere om dette møtet: «Det er umulig å overse det disse menneskene sier. Det de gjør må man vise den største respekt. Det de sier og det de gjør er resultat av inngående kunnskap og et inderlig ønske om å advare menneskeheten mot faren som ruver over den. I lys av deres argumenter og de strengt vitenskapelige data de sitter inne med, er det ikke lenger rom for politikk for politikkens skyld. Og ingen seriøs politiker har rett til å ignorere deres konklusjoner eller å sitte inne med tanker som bringer hele verdensopinionen et skritt videre fremover.» 24 Gorbatsjov fikk Nobels fredspris i 1990 for sitt internasjonale virke og sin rolle i avslutningen av den kalde krigen, men trakk seg som Sovjetunionens president i desember 1991 (se kapittel 6). Generalsekretær Gorbatsjov og president Reagan undertegner INF-avtalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=