Den ultimate forebygging

40 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Arbeidet for et fullstendig forbud mot atomprøvesprengninger – CTBT25 Gjennom hele 1980-tallet var det et viktig mål for den internasjonale legebevegelsen å få helt slutt på prøvesprengningene av atomvåpen. Den delvise prøvestansavtalen fra 1963 forbød riktignok prøvesprengninger i luften, i verdensrommet og under vann, men atommaktene fortsatte å teste våpen under bakken. Slike prøvesprengninger hadde både en teknisk begrunnelse i utvikling av nye våpen, men tjente også en politisk hensikt i å demonstrere kjernefysisk styrke. IPPNW hadde lenge oppfordret både USA og Sovjet om å erklære et moratorium (midlertidig stans) også mot underjordiske prøvesprengninger, og høsten 1985 stanset Sovjet sine tester ut året. I møtet med generalsekretær Gorbatsjov i Moskva i desember 1985 oppfordret Lown den sovjetiske lederen om å forlenge det ensidige moratoriet. Lown var overbevist om at USA måtte følge etter, fordi folkeopinionen ville krevde det. Gorbatsjov fulgte rådet også i de to kommende årene, uten at USA gjorde tilsvarende, men dette ga Sovjet et moralsk overtak i kampen om opinionen. NLA fulgte opp IPPNWs kampanje mot prøvesprengningene. For hver ny prøvesprengning ble det arrangert en punktdemonstrasjon foran det respektive lands ambassade. I flere år rykket NLA inn avisannonser den 6. august i forbindelse med Hiroshima/Nagasaki-minnedagene med oppfordring til prøvestans. På FN-dagen 24. oktober 1986 hadde NLA en helsides annonse I Dagbladet: «Leger krever prøvestans» betalt av flere hundre navngitte leger. Etter IPPNWs verdenskongress i Moskva juni 1987 sendte NLA brev til statslederne i Sovjet, Frankrike, USA og Kinamed sterk protest mot de pågående prøvesprengningene: «...it is despairing and beyond every sensible reason that China, France, USA and USSR continue to test nuclear weapons...Every nuclear test is a step in the wrong direction…As doctors, and in the interest of mankind, we therefor strongly urge the atomic powers to restrain from further nuclear testing and thus contribute to save life on Earth”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=