Den ultimate forebygging

54 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 NLAs tyngepunkt flyttes mot nord Hjertekirurgen Mons Lie (f. 1938) tok over ledervervet i NLA ved årsmøtet i november 1990. NLAs sekretariat ble i mai 1991 flyttet til Lies bosted i Tromsø, der hans kone Ane Hoel tok over som deltidsansatt sekretær. Et arbeidsutvalg på tre Tromsø-baserte styremedlemmer ble etablert. Styremedlemmene sørfra deltok på styremøtene per telefon. En av AU-medlemmene var studentrepresentanten fra Tromsø og gjennom dette ble studentgruppen i Tromsø mer aktiv. Medlemsbladredaksjonen fortsatte i Bergen og ble etter hvert rent studentdrevet, med Fredrik Goplen og Kurt Hanevik som de fremste redaktørene. Styremedlemmene Ivar Austlid og Stein Frostad bidro også til medlemsbladet. Derimot sank aktivitetsnivået blant Oslo- og Trondheimsstudentene. Det samme gjaldt for fylkeskontaktene. NLA hadde våren 1991 nær 1400 registrerte medlemmer, men av disse betalte bare i underkant av 1000 medlemskontingenten. NLA fikk dette året ekstraordinære utgifter i forbindelse med verdenskongressen i Stockholm, men budsjettet balanserte takket være bevilgninger fra Utenriksdepartementet og Per Ringnes Fond. Nordområdene Det nye styret konsentrerte sin oppmerksomhet og aktivitet om nordområdene. Forsvarsministeren ble konfrontert med en planlagt utbygging av Langnes flyplass i Tromsø for å kunne ta imot britiske Harrier-fly som kunne bære atomvåpen. NLA stilte spørsmål både om hvordan det kunne verifiseres at flyene ikke hadde slike våpen ombord og hva den planlagte utbyggingen ville bety for sikkerheten for Tromsøs beboere. I mai 1991 deltok styremedlem Anne Grieg fra NLA i en høring arrangert av Universitetet i Tromsø, «Nord-Norge aksjonerer mot atomtrusselen i Nord». Møtet handlet om hvordan økt radioaktivitet påvirker mennesker og miljø, spesielt med henblikk på Novaja Semlja og Kola-området. Grieg understreket behovet for mer forskning om helsekonsekvenser av lavdosestråling og fikk støtte både fra strålevernseksperten og biologen som deltok i panelet. Kilde: Federation of American Scientists Fig. 4.1 Antall atomstridshoder I verden 1945-2019. Vendepunktet kom i 1987, da USA og Sovjetsamveldet ble enige om betydelige reduksjoner i sine arsenaler. Antall atomstridshoder I verden 1945-2019. Vendepunktet kom i 1987, da USA og Sovjetsamveldet ble enige om betydelige reduksjoner i sine arsenaler. Ekteparet Mons Lie og Ane Hoel ble de sentrale personene i NLA i perioden 1991 til 1995.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=