Den ultimate forebygging

55 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 En annen sak som NLA var opptatt av, var de sovjetiske underjordiske prøvesprengningene på Novaja Semlja, der kraftige ladninger tidligere hadde ført til lekkasjer. Sovjet sprengte en atomladning der den 24. oktober 1990 og avsluttet dermed sin ensidige prøvestans på to og et halvt år. En uke etter testen ble det arrangert et fakkeltog i Kirkenes, der befolkningen protesterte mot sprengningen. Ved togets avslutning holdt Mons Lie en appell, der han blant annet sa: En atombombe er sprengt 800 km fra Kirkenes. La oss håpe at fjellet som omgir bomben holder, la oss håpe at det ikke lekker dødbringende radioaktivitet til fisken som er vårt livsgrunnlag her nord og til oss som bor på Nordkalotten. Det kalles en «prøvesprengning»; En prøve til hva? Til den virkelige sprengningen. Da vil det ikke være noe fjell rundt bomben, da vil det ikke være noen 800 km avstand, da vil det ikke være én, men mange bomber. Da vil det ikke være noe mere håp. Mot atombomber finns det intet forsvar. Siden andre verdenskrig er det sprengt over 1700 atombomber i Øst og i Vest. Våre allierte er ansvarlige for 1100 av dem. Vi reiser oss i berettiget harme, frykt og indignasjon mot dem som sprengte på Novaja Semlja. Men vi må ikke glemme at det bor folk på Mururoa og i Nevada som nærer det samme håp som oss om at fjellet må holde. De nærer den samme indignasjon over den forakt for folk som bor i verdens grisgrendte utkantstrøk som vises ved disse atomsprengningene. La oss fortsette å protestere mot atombombesprengninger i Øst og i Vest, og mot det vanvittige at atombomber kalles forsvar. NLA utdypet kontakten med det nordlige Russland. Allerede fra slutten av 1980-tallet var det etablert forbindelser mellom de medisinske miljøene i Tromsø og Murmansk og Arkhangelsk. Risikoer knyttet til prøvesprengninger og de store lagrene av radioaktivt materiale i disse områdene var temaer som var naturlige å diskutere og bidra til å finne løsninger på (rammetekst 4.2). At NLAs leder Mons Lie arbeidet på Universitetssykehuset i Tromsø med nær faglig kontakt med kollegaer i Murmansk og Arkhangelsk bød på muligheter for samarbeid også på det atompolitiske området. Kjernefysisk virksomhet i Arktis de siste 50 arene

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=