Den ultimate forebygging

56 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 4.2 Internasjonal konferanse i Arkhangelsk. 14. til 18. oktober 1992 ble det arrangert en konferanse i Arkhangelsk, «Ecological Problems in the Arctic and the prospects of Nuclear Disarmament». Konferansen var arrangert av den arkhangelske bevegelsen «Toward Novaja Semlja», den russiske avdelingen av IPPNW og «Russian Peace Fund». Den samlet 250 deltakere fra Danmark, Finland, Frankrike, Kazakhstan, Latvia, Litauen, Nederland, Sverige, USA og fem representanter fra NLA. Fra Russland møtte noen av de mest fremtredende atomfysikere, høytstående militære og parlamentarikere. I tillegg var det representanter for fredsorganisasjoner og miljøbevegelser som Bellona og Greenpeace. Den administrative leder for regionen Arkhangelsk, P.N. Balakshin, la i sin velkomsttale vekt på de store naturrikdommene i Arkhangelsk. Han pekte på den arktiske regions enestående betydning for klima over store deler av jorden. Den største forurenser, hevdet han, var den militære aktiviteten. Her lå utskytningsrampene for romraketter og atomstridshoder, her ble radioaktivt avfall nedgravd, og i Kara- og Barentshavet var det senket minst 15 atomreaktorer fra skip og ca. 11 000 tønner med radioaktivt avfall i heller skrøpelig emballasje. Balakshin siterte Eisenhowers berømte utsagn om at ethvert maskingevær avfyrt, enhver ubåt sjøsatt og hver rakett skutt opp er tyveri fra jordens sultende befolkning. Han håpet at det store antall eksperter samlet til denne konferansen kunne komme med et forslag til en vei mot det å gjøre militær industri om til sivil produksjon. Han håpet på renovering av Novaja Semlja til sivilt bruk og erkjente forurensers ansvar overfor fredelige naboer. En dokumentarfilm fra 1962, aldri tidligere vist for et ikke-klarert publikum, viste atmosfærisk sprengning av superbomben «Tsar Bomba» på 58 megatonn TNT, den største noensinne. Den var nesten 4000 ganger så kraftig som Hiroshima-bomben. Filmen fulgte bomben fra fabrikken med jernbane til Murmansk, og om bord i et firemotors bombefly over Novaja Semlja, hvor den ble sluppet i en fallskjerm. Dette var menneskehetens største frigjøring av krefter noensinne, resultatet av arbeidet til noen av verdens fremste hjerner. Man mintes hva Robert Oppenheimer bare hvisket da han så sitt verk fullført ved den aller første atombombesprengning i Alamagordo i 1945: «Jeg er blitt døden, ødelegger av verdener». Deltakerne fikk opplyst at det til da var sprengt omtrent 1930 atombomber i verden med en samlet sprengkraft på 525 megatonn TNT, noe som tilsvarer 35 000 Hiroshima-bomber. Sovjetunionen hadde i tillegg foretatt 115 ikke-militære industrielle atomeksplosjoner i gruvedrift, oljeboring og kanalgraving, noe de har vært alene om. Det ble vist en dokumentarfilm av en atombombesprengning i en kullgruve med grundig forklaring av geologiske og seismiske bakgrunnsdata. Filmen Tsar Bomba.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=