Den ultimate forebygging

58 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 I NLAs medlemsblad i juni 1991 begrunnet co-president Bernard Lown IPPNWs engasjement i denne konflikten slik (vår oversettelse): 15 Krigen i den Persiske Gulf var like kort som den var brutal. IPPNW kjempet intenst for å hindre en konflikt der sivile, uskyldige barn og sårbar natur ble ofrene (...) Vårt mål må utvides utover det å utrydde masseutslettelsesvåpen (...) Gulfkrigen gjorde skillet mellom konvensjonelle og ikke-konvensjonelle våpen mindre. I løpet av seks uker ble Irak truffet av bomber med samlet sprengkraft på flere Hiroshima-ekvivalenter. Det var en tilfeldighet at ikke masse ødeleggelsesvåpen, som var lagret i så rikelige mengder i Gulfen, ble brukt. Mens det var pragmatisk veloverveid av IPPNW i begynnelsen å forebygge masseutslettelse, er det i organisasjonens tiende år nødvendig å innta en mere moralsk ansvarlig holdning, og å motsette seg enhver og alle kriger (...) Vi må nå fokusere på fire områder vi til nå ikke har gitt tilstrekkelig oppmerksomhet: (...) – Den internasjonale våpenhandelen; – Spredning av atomvåpen; – Den betydelige rollen som det militærindustrielle kompleks spiller når det gjelder å forme nasjoners militære politikk; – Hva den militære komponent betyr ikke bare i relasjon til krig, men også i fredstid. Lowns tanker var et viktig innspill i forkant av IPPNWs tiende verdenskongress som ble holdt i Stockholm i 1991. IPPNWs framtidige rolle ble her diskutert, og Lowns ønske om en utvidet agenda fikk langt på vei støtte. IPPNW utvider sitt mandat Stockholmskongressen i 1991 samlet 1500 delegater fra 77 land og vedtok en deklarasjon somblant annet sa: IPPNW bekrefter sitt oppdrag, det å forhindre atomkrig, og for å oppnå dette å fortsatt forplikte seg til komplett eliminasjon av atomvåpen. Under Gulfkrigen var mere enn 1000 atomvåpen transportert til regionen og det ble seriøst vurdert å bruke dem. I dagens verden vil enhver regional konflikt true med å utløse en atomkrig. Lærdommen fra Gulfkrigen er at for å fullføre vårt oppdrag, forebygging av atomkrig, må vi også arbeide for å forebygge krig. Ikke-voldelige tiltak for å løse konflikt må utredes og aktivt brukes. I Stockholm har vi penslet ut en ny epoke i vår organisasjons historie. Vi beveger oss mot en fremtid mere forpliktet til det å utfordre militarismen og dens skadelige effekter på helse og miljø. Med det vil vi også vesentlig øke våre anstrengelser for å forebygge atomkrig.16 17 NLA sendte en utførlig rapport fra konferansen til statsminister og lege Gro Harlem Brundtland. Hun ble her opplyst om at sykdommen masseutryddelsesvåpen har som sitt utløsende agens det militærindustrielle kompleks: Dette gigantiske verdensomspennende foretak som forbruker 1,8 millioner dollar hvert eneste minutt. Den tredje verden øker sine våpenutgifter med 7 % hvert år. Disse utgiftene stjeler ressurser som skulle gå til mat, medisiner og utdanning. Norge deltar i verdens våpenproduksjon, og noen av

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=