Den ultimate forebygging

59 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 disse våpen eksporteres til land i den tredje verden. På oppfordring fra IPPNW henstilles du og din regjering til å avslutte denne eksporten, og ikke bruke bevaring av arbeidsplasser som forsvar for en så destruktiv handel. 18 IPPNWs påfølgende verdenskongress i Mexico City 1993, hvor mer enn 1200 delegater fra 73 land deltok, ble den første avholdt i et utviklingsland. Under dette møtet bekreftet International Council det utvidete arbeidsområdet til IPPNW som ble utformet under Stockholmkongressen i 1991, med mindre endringer. Formålsparagrafen lød nå: IPPNW er en uavhengig internasjonal sammenslutning av legeorganisasjoner viet forskning, undervisning og påvirkning relevant for forebyggelse av atomkrig. For å oppnå dette forsøker IPPNW å forebygge all krig, fremme ikke-voldelig konfliktløsning, og minske effektene av krig og forberedelsene av krig på helse, utvikling og miljø. 19 Utvidelsen av IPPNWs arbeidsområde ble grafisk visualisert som en trekant, hvor arbeidet mot atomkrig ble rammet inn av problemområdene «Krig», «Fattigdom» og «Miljø». I Norge ble denne betydelige endringen i IPPNWs virksomhetsområde gjenstand for diskusjoner innen NLAs styre og råd. I medlemsbladet advarte styremedlem Ivar Austlid mot å spre legebevegelsen på for mange områder, både fordi dette ville svekke gjennomslagskraften og tappe organisasjonene for ressurser. Andre så arbeidet mot atomkrig i naturlig sammenheng med generelt fredsskapende arbeid, noe NLAs utvidete formålsparagraf også var et uttrykk for. Denne diskusjonen fortsatte i 1994, da man internt debatterte et mulig navneskifte på foreningen, etter initiativ fra studentgruppen i Bergen. De opplevde at «Norske leger mot atomkrig» hadde liten appell blant studentene og at det heller ikke reflekterte hva organisasjonen faktisk arbeidet med. Men konklusjonen ble at navnet ble beholdt, enn så lenge. Krigene i det tidligere Jugoslavia Etter at serien av kriger mellom de ulike etniske gruppene i det tidligere Jugoslavia brøt ut i 1991, arbeidet IPPNW aktivt for å opprette nasjonale avdelinger i de nye landene på Balkan. De nye avdelingene arbeidet for å få fram hvilke ødeleggelser og skader krigshandlingene medførte og for å organisere medisinsk og humanitær hjelp. Liv Storstein (1938-1996), en internasjonalt anerkjent kardiolog og forsker, kom inn i NLA-styret i 1992 og engasjerte seg raskt i Balkan-konflikten. I 1993 ble hun rekruttert av co-president Lown til å være IPPNWs liaison til FNs fredsmegler i Balkan-konflikten Thorvald Stoltenberg. Noe av bakgrunnen var de sterke motsetningene mellom leger fra tidligere Jugoslavia som kom til syne under et europeisk IPPNW-møte i Wien i 1992, men som endte i en Fig. 4.7. IPPNWs nye og utvidete virksomhetsområde. IPPNWs nye og utvidete virksomhetsområde. Styret i NLA 1995. Fra venstre: Liv Storstein, Inger Francis, Mons Lie, Kirsten Osen, Enbjørg Solstrand, Einar Kringlen og Steinar Pedersen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=