Den ultimate forebygging

83 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 20 års-markeringen i 2002 NLA markerte sitt 20 års jubileum 9. november 2002 med et dagsarrangement i Vitenskapsakademiets lokaler i Oslo. Omkring 100 medlemmer og andre gjester var til stede, mellom dem representanter fra NLAs søsterforeninger i Sverige og Danmark, Legeforeningen, Nei til Atomvåpen og Pugwash Norge. På det faglige møtet var det innlegg av direktør i Norsk utenrikspolitiske institutt Sverre Lodgaard om den internasjonale situasjonen med henblikk på atomvåpen og fra Kristian Harpviken fra PRIO om den skjøre situasjonen i Afghanistan. Et siste innlegg fra Brynjar Lia fra Forsvarets forskningsinstitutt om internasjonal terror og mottiltak vakte atskillig debatt, særlig fordi Lia argumenterte for en militær intervensjon i Irak. Under middagen sa generalsekretær i Legeforeningen Magne Nylenna at han ikke alltid satte like stor pris på all den skremmende kunnskapen om virkningene av atomvåpen, mens NLAs leder Bjørn Hilt så absolutt så behovet for NLA, men håpet å slippe å feire 40-årsdagen for organisasjonen. Skuespiller Ane Hoel sto for det kunstneriske, og maleren Franz Widerberg, som hadde støttet NLA med flotte kunstgaver, var også en svært velkommen gjest. NLAs nyopprettede hederspris ble meget velfortjent gitt til veteranene Anne Grieg og Kirsten Osen. Studentene – fåtallige, men aktive Tidlig på 2000-tallet var det NLA-studentgrupper i alle de fire universitetsbyene, selv om antallet aktive deltakere kunne variere fra tid til annen. Disse gruppene sto fritt til å velge hvilke saker de ville fokusere på utenom atomvåpenproblematikk. Lokalgruppene arrangerte temamøter og filmkvelder, gjerne kombinert med medlemsrekruttering. Hvert studiested hadde anledning å ha med en representant i NLAs styremøter. I tillegg valgte studentene 1-2 nasjonale representanter til det internasjonale samarbeidet i IPPNW. NLA-styret 2002. Første rekke fra venstre: Kjersti Johnsrud, Ingvild Fossgard Sandøy, Frode Berg, Karl Hilt, Ellen-Ann Antal og Sigurd Folkvord. Bakre rekke fra venstre: Klaus Melf, Bjørn Hilt, Viggo Hansteen, Carl Birger Alm, Kirsten Osen, Dagfinn Haarr, Heidi Grønseth, Tordis Sørensen Høifødt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=