Den ultimate forebygging

84 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Noen av studenter fikk økonomisk støtte til å være med på internasjonale møter, som IPPNWs verdenskongresser og andre regionale møter, da særlig de årlige europeiske IPPNW-studentkonferansene. IPPNWs europeisk studentmøte ble i 2002 holdt i Estlandmed deltakelse av åtte norske studenter. På initiativ fra Norges fredsråd og med finansiering fra UD representerte Ingvild Fossgard Sandøy fra studentgruppa i Bergen NLA i en norsk sivilsamfunnsdelegasjon til FNs hovedforsamlings høstsesjon 2001. Norske studenter deltok også i IPPNWs Nuclear Weapons Inheritance Project (NWIP), som innebar kontakt mellom IPPNW-studentrepresentanter og studenter fra de åtte atommaktene. Dette prosjektet, som den danske studentrepresentanten Cæcilie Buhman tok initiativ til i 2001, gikk ut på å ha seminarermedmedisinstudenter over hele verden for at de sammen skulle si at de ikke ønsket å arve problemene med atomvåpen fra tidligere generasjoner. NLA ble én av prosjektets støttespillere og sendte flere norske studenter på disse møtene. I 2003 deltok for eksempel Trygve Ottersen fra Medfred Bergen på slike intensive dialogseminarer i fire byer i India med sju møter på fem dager. Og året etter ble NWIP innlemmet som ett av IPPNWs offisielle prosjekter. Enkelte studenter var også med på dialogseminarene som IPPNW arrangerte med forsvarsrepresentanter i atommaktene, samt EU og NATO. Disse møtene ble drevet som et samarbeid mellom de nordiske IPPNW-foreningene, med koordinering fra SLMK. I 2004 var det dialogseminarer i New Dehli, Islamabad, Moskva og London. Parallelt med disse møtene besøkte NLA de respektive lands ambassader i Oslo. Kontakten med medlemmene Student Heidi Grønseth, Bergenovertok redaktøransvaret formedlemsbladet i 2000 og skjøttet dette vervet på en utmerket måte ut året 2004. Fra 2005 ble redaksjonen overtatt av to Oslo-studenter (Trygve Berge og Torbjørn Hugo) og fra 2008 gikk oppgaven videre til to Trondheimsstudenter (Carl Pintzka og Bjørn Lyngen). Styret og rådsmedlemmer leverte stoff til bladet, men for øvrig ble bladet laget av student-redaktørene på en stadig mer profesjonell måte Medlemsbladet kom ut to ganger hvert første halvår og én gang om høsten og inneholdt en blanding av nyheter om nedrustningsarbeidet, bakgrunnsstoff og aktuelle hendelser i foreningen. Fortsatt var bladet den viktigste kommunikasjonsflaten mot medlemmene, og ble også sendt til omkring 70 medisinske biblioteker og organisasjoner. Dessverre opphørte det 16 år lange samarbeidet med Psykologer for fred i 2001, da foreningen ble lagt ned etter at det ikke hadde lyktes å få noen til å videreføre den. I 2000 opprettet NLA i tillegg en nettside, (www.legermotatomvapen.no) hvor aktuelle saker, medlemsblader, faktaark med mer ble lagt ut. Studentgruppen i Trondheim ved Karl Hilt hadde ansvaret for hjemmesiden de første årene. I 2004 ble hjemmesiden lagt om til enmer oversiktlig versjon, med Klaus Melf som fagredaktør. Å drive en aktiv og oppdatert hjemmeside var imidlertid krevende og styret hadde flere arbeidsmøter i 2006 der hjemmesiden var hovedtema. Fredsmedisin – et nytt satsingsområde for NLA I medlemsbladet nr 2, 2003 var en artikkel av NLAs ferske styremedlem Klaus Melf om Fredsmedisin – tid for en ny disiplin. Artikkelen handlet om helse som en bro til fred og vice versa. Dette var starten på det som senere skulle føre til at Klaus Melf i et samarbeid med flere europeiske partnere utviklet et nettbasert undervisningsprogram i medisinsk fredsarbeid (se kapittel 9). I 2004 overtok Tromsø-psykiateren Tordis Sørensen Høifødt (f. 1953) som leder av NLA etter å ha vært med i styret siden år 2000. Sammen med Klaus Melf og studentrepresentantene i styret satte hun

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=