Den ultimate forebygging

87 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Strålevern og atomsikkerhet Selv om NLA holdt fast på å ha sitt hovedfokus på forebygging av atomkrig, ble foreningen også trukket med i andre utfordringer knyttet til radioaktivitet. I 2004 ble Kirsten Osen, Anne Alvik og Kjersti Johnsrud fra NLA invitert av Statens strålevern til et seminar på Svanhovd i Pasvik ommedisinsk beredskap og jodprofylakse ved atom- og strålingsulykker. En annen viktig begivenhet var det da NLA-styremedlem Morten Bremer Mærli i juni 2004 disputerte for doktorgraden over avhandlingen «Crude Nukes on the Loose? Preventing Nuclear Terrorism by Means of Optimum Nuclear Husbandry, Transparency and Non-Intrusive Fissile Material Verification”. Styret nedsatte i 2004 en arbeidsgruppe som gikk gjennom litteraturen og vurderte dokumentasjon av helseskader ved utarmet uran, et biprodukt fra anrikning av uran som ble benyttet i konvensjonell ammunisjon under Irak-krigen på 1990-tallet. En oppsummering av dette arbeidet ble gjort gjennom en artikkel i Medlemsbladet 3/2005. Samarbeidsgruppen NTA/Pugwash/NLA (MPI-gruppa) Utover 2000-tallet fortsatte det nære samarbeidet mellom Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og Den norske Pugwash-komiteen i den såkalte MPI-gruppa. Gruppa forsøkte spesielt å være en pådriver for økt politisk engasjement for atomnedrustning i Norge, gjennomå ha jevnligemøter i Stortingets ulike partigrupper, kontakt med norske medlemmer av det internasjonale parlamentariker-nettverket for kjernefysisk nedrustning (Parlamentarian Network for Nuclear Disarmament – PNND) og ved å arbeide for økt norsk oppslutning om det internasjonale ordfører-nettverket Majors for Peace. Representanter for Middel Powers Initiative (MPI) med Douglas Roche i spissen besøkte Oslo i oktober 2000 for å ha samtaler med norske NATO-politikere om revurdering av alliansens atomstrategi. Sammen med Pugwash og Nei til atomvåpen inviterte NLA til en godt besøkt pressekonferanse i Legenes hus. Høsten 2003 var det nytt besøk av en MPI-delegasjon som var i Oslo for å samle støtte blant norske politikere i Stortinget og i regjeringen foran de viktige NAC-resolusjonsavstemningene i FN. I februar 2005 var samarbeidsgruppen for tredje gang vertskap for en delegasjon fra MPI under ledelse av senator Roche. Den arrangerte et åpent møte i Stortinget 12.april 2005 om NPT og var pådriver for en interpellasjonsdebatt i Stortinget foran 2005-tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen. Både i 2005 og 2006 hadde gruppen møter med den politiske ledelsen i utenriks- og forsvarsdepartementene. Kortvarig håp om nedrustning Selv om forventningene etter de forberedendemøtene var lave, ga tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen (NPT) i 2000 oppløftende resultater. Partene, inklusive atomvåpenstatene, ble da enige om 13 konkrete skritt for hvordan atomvåpenstatene skulle oppfylle sine nedrustningsforpliktelser etter avtalens artikkel VI. Man ble bl.a. enige om å minske atomvåpnenes strategiske og sikkerhetsmessige betydning, å sørge for at de aldri kan bli brukt samt å innlede prosesser som skulle føre til atomvåpnenes endelige avskaffelse. Det var nesten for godt til å være sant, noe den senere historien også viste med all mulig tydelighet. Allerede ved neste tilsynskonferanse i 2005 var det klart at atommaktene ikke hadde fulgt opp de konkrete handlingsstegene man var blitt enige om i 2000. Uenigheten mellom atommaktene og de øvrige partsstatene var nå så stor at man ikke engang lyktes å komme fram til et omforent sluttdokument. Det Senator Douglas Roche, lederen av Middle Powers Initiative.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=