Den ultimate forebygging

88 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 ble stadig tydeligere at NPT ikke fungerte som en plattform for atomnedrustning, og det var et åpenbart behov for å finne et alternativ. Oppstarten av International Campaign to Abolish NuclearWeapons – ICAN Idéen til en ny vei i arbeidet mot atomvåpen kom fra IPPNWs co-president Ron McCoy fra Malaysia. Mot slutten av 2005 skrev han til sine IPPNW-kolleger at tiden nå var inne for en ny tilnærming til atomnedrustning – utenfor ikkespredningsavtalen. McCoy mente man kunne ta lærdom av den vellykkede kampanjen som hadde ført fram til et folkerettslig forbud mot landminer i 1997. Landminekampanjen var en koalisjon av ikke-statlige organisasjoner som drev igjennom forbudet i samarbeid med en kjernegruppe av nasjoner. McCoy foreslo en tilsvarende kampanje mot atomvåpen: We can call it an International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, with the acronym ICAN. Let´s start working on this right now. 6 McCoys forslag kom etter at tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen i 2005 ikke klarte å forenes om et felles sluttdokument, og etter at FNs hovedforsamling samme høst heller ikke produserte noen nye resultater på atomnedrustningsområdet. Dette var en bekreftelse på at de etablerte nedrustningsprosessene ikke fungerte, og at atommaktene ikke var interessert i å følge opp sine nedrustningsforpliktelser. Ideen ble umiddelbart fanget opp av en gruppe leger knyttet til den australske Medical Association for the Prevention of War (MAPW). Våren 2006 jobbet gruppen fram en plan for å engasjere IPPNW og andre i en felles kampanje, som de etter McCoys forslag kalte ICAN. Ønsket var å bygge en bred koalisjon av ulike partnerorganisasjoner rundt om i verden som kunne samles om ett felles mål: å få på plass en omfattende, bindende avtale som forbyr og avskaffer atomvåpen. MAPW la til grunn at en slik kampanje måtte være global og åpen for alle ikke-statlige organisasjoner som delte dette målet, at den kunne engasjere unge mennesker og at den var begrunnet i atomvåpnenes uakseptable humanitære virkninger. Videre ønsket man at kampanjen skulle gi en plattform for personlige vitnemål om de menneskelige følgene av bruk og testing av atomvåpen, siden disse ofrene kunne gi de beste argumentene for at atomvåpen aldri mer måtte bli brukt. Kampanjenmåtte altsåmobilisere bredt. Legen Bill Williams (1958-2016), somvar én av de australske gründerne, sa det slik: We need a determined worldwide movement to outlaw and abolish nukes. To get there in this generation, we need to build the wave of public opinion into a mighty crescendo: a massive, surging, irresistible force which carries us all the way to absolutely zero nukes. 7 Bill Williams og den daværende lederen avMAPW, infeksjonsmedisineren Tilman Ruff knyttet til seg Dimity Hawkins og Felicity Hill, begge erfarne grasrotsaktivister, samt den unge juristen Tim Wright. Dette lille teamet sikret seg tilstrekkelig økonomisk støtte fra det australske filantropiske fondet The Poola Foundation til å starte et ICAN-kontor i Melbourne i 2006. Kampanjen ble presentert på IPPNWs verdenskonferanse i Helsinki i september 2006 og da gjort til en hovedaktivitet for IPPNW. 30. april 2007 – i forbindelse med 2007 NPT PrepCon i Wien – ble så ICAN lansert som en uavhengig internasjonal kampanje åpen for alle. Ronald McCoy er tidligere gynekolog fra Malaysia Figur 6.19 ICANs logo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=