Den ultimate forebygging

89 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 En norsk kampanje for et atomvåpenforbud 2006-2007 Parallelt med og uavhengig av etableringen av ICAN i Australia hadde de tre organisasjonene Nei til atomvåpen, Pugwash Norge og Norske leger mot atomvåpen tatt initiativ til en nasjonal kampanje for et forbud mot atomvåpen. Konkret ønsket man å legge press på den norske regjeringen til å arbeide for å få til forhandlinger om et forbud. Ideen ble først lansert i et felles avisinnlegg 8 3. mai 2006 og kampanjen ble formelt startet med en pressekonferanse på FN-dagen 24. oktober 2006. Da hadde oppropet allerede fått støtte fra 110 fremtredende kvinner og menn fra norsk samfunnsliv og politikk, og det ble invitert til ytterligere tilslutning fra enkeltpersoner, organisasjoner og partier til kravet om ...internasjonale forhandlinger omen avtale (konvensjon) som forbyr utvikling, produksjon, lagring, transport av atomvåpen, samt bruk av atomvåpen og trussel om bruk. Underveis fikk de norske initiativtakerne kjennskap til ICAN, og i begynnelsen av september 2006 kom visepresidenten i MAPW Bill Williams på Norges-besøk som et ledd i en Europa-turne for å promotere ICAN. Williams var NLAs gjest og møtte studenter, diplomater i utenriksdepartementet og representanter for diverse organisasjoner under sitt korte besøk. På dette tidspunktet var ICAN fortsatt å betrakte som en IPPNW-aktivitet, og det tok derfor noe tid å finne ut av hvordan den norske kampanjen skulle forholde seg til dette internasjonale initiativet. Men etter hvert ble det klart at ICAN var åpen for alle partnerorganisasjoner slik at den norske kampanjen nokså sømløst kunne gå videre under ICAN-banneret. ICAN ble offisielt lansert i Norge i april 2007 av NLA ved50-års feiringenavAlbert Schweitzers appeller om å gi avkall på atomvåpen (rammetekst 6.3). Etter at den norske underskriftskampanjen ble avsluttet 1. november 2007 ved overlevering av omkring 20 000 underskrifter til utenriksminister Jonas Gahr Støre, fortsatte NLA å fremme ICANs argumenter i Norge. Et konkret bidrag var å få oversatt den oppdaterte versjonen av Modellkonvensjonen (se under) til norsk, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. ICAN-kampanjen Tromsø 05.05.06 Invitasjon til kampanjen Forbud mot atomvåpen. Vi ber Den norske regjering om å arbeide for å få til forhandlinger om en internasjonal konvensjon som forbyr atomvåpen. Atomvåpen er masseødeleggelsesvåpen som ingen stat må tillates å ha. Faren for at atomvåpen kan bli brukt, er hele tiden til stede. Det er på tide at atomvåpen blir forbudt, slik det tidligere har skjedd med kjemiske og biologiske våpen. Kampanjen ”Forbud mot atomvåpen” retter seg til enkeltpersoner i alle aldersgrupper og til alle partier og organisasjoner. Vi ber om tilslutning til kampanjen, enten ved å underskrive oppropet eller ved å melde tilslutning over e-post: nei.til.atomvapen- online.no eller mobiltelefon: 95059907. Vi krever internasjonale forhandlinger om en avtale (konvensjon) som forbyr utvikling, produksjon, lagring og transport av atomvåpen, samt bruk av atomvåpen og trussel om bruk. FNs generalforsamling har hvert år med stort flertall vedtatt resolusjoner om et forbud, men mot toneangivende lands stemmer. Den internasjonale domstolen i Haag, FNs høyeste juridiske organ, fastslo i 1996 at folkerettens forbud mot bruk av ”ikke-diskriminerende våpen” også omfatter atomvåpen. Atomvåpen har en ekstrem ødeleggelsesevne; de kan også skade framtidige generasjoner gjennom virkning på arvestoffet. Det eksisterer fortsatt nesten 30 000 atomvåpen, og flere tusen er i alarmberedskap. Enkelte atomvåpenmakter har skjerpet sine strategier og åpner for forkjøpsangrep med atomvåpen. I et klima preget av rivalisering og manglende tillit, vil flere stater kunne ønske å utvikle egne atomvåpen. Midt-Østen er et konfliktområde der det er fare for at atomvåpen kan bli brukt. I dag er det trolig 9 land som har atomvåpen: USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, Israel, India, Pakistan, og Nord-Korea. Grunnen til at kampanjen iverksettes nå, er de sterke internasjonale tilbakeslagene for avtalene om ikkespredning og nedrustning de siste årene. Ikkespredningsavtalen er sterkt truet. Det skyldes blant annet at atomvåpenmaktene ikke tar avtalens nedrustningsforpliktelser på alvor. Det er også et problem at flere atomvåpenmakter står utenfor avtalen. For noen år siden presset sivilsamfunnet fram et forbud mot landminer, til tross for stor skepsis da ideen ble lansert. Vi ønsker nå å fremme en prosess som leder til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Denne kampanjen er bare én av flere kampanjer internasjonalt med samme formål. Vi ber om at Norge snarest bidrar til å sette arbeidet med en konvensjon mot atomvåpen på dagsordenen i FN og andre internasjonale fora. Leger mot atomvåpen Pugwash Norge Nei til atomvåpen Tordis S. Høifødt , leder Bent Natvig, leder Ingrid Eide, leder • • • Medlemsblad for Norske leger mot atomvåpen - nr 3 / 2006 Medlemsblad for Norske leger mot atomvåpen - nr 3 / 2006

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=