Den ultimate forebygging

90 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 6.3 Symphony of the Earth – markeringen av 50-års dagen for Albert Schweitzers Oslo-appeller I 1957 og 1958 sendte legen og Nobelprisvinneren9 Albert Schweitzer (1875-1965) ut flere appeller mot atomvåpen fra sitt hospital i Afrika. Appellene ble kringkastet via NRK til hele verden.. Han ba folk over hele verden om å samarbeide for å løse den globale faren som det radioaktive nedfallet fra atmosfæriske atomprøvesprengninger utgjorde. I Oslo ble 50 års jubileet for Albert Schweitzers første appell markert med et seminar 23. april 2007 om Albert Schweitzers etikk – Ærefrykt for livet – i Nobelinstituttet. Arrangør var NLA, og seminaret var også den offisielle åpningen av den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen – ICAN – i Norge. Dagen før arrangerte NLA en konsert i Universitetsbiblioteket med Albert Schweitzers barnebarn Christiane Engel, lege og pianist, samt en jazzkonsert i samarbeid med sivilarbeider-festivalen «Sivil ulyd». Ved begge arrangementer ble det holdt appeller om atomnedrustning. Modellkonvensjonen Modellkonvensjonen ble opprinnelig utviklet i 1997 av IPPNW, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA), og International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation (kapittel 4). Modellkonvensjonen beskrev et veikart mot fullstendig atomnedrustning og var tenkt som et utgangspunkt for multilaterale forhandlinger om nedrustning og forbud. En oppdatert versjon12 utarbeidet av ICAN ble høsten 2007 lagt frem for FNs hovedforsamling av Costa Rica og Malaysia. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon viste til Modellkonvensjonen som et godt utgangspunkt for forhandlinger, da han i 2008 la frem sin 5-punktsplan for atomvåpen-nedrustning. Idéen om forhandlinger om et atomvåpenforbud fikk imidlertid ikke støtte fra den rød-grønne norske regjeringen, som mente at styrking av det eksisterende internasjonale avtaleverket for å regulere atomvåpen var viktigst. Spesielt ønsket regjeringen å arbeide for en kjernevåpenfri verden gjennom ikkespredningsavtalen (NPT). I et brev til de tre organisasjonene som sto bak den norske kampanjen for forbudsforhandlinger, skrev daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre høsten 2007: Dersom vi skulle innlede forhandlinger om en ny konvensjon frykter jeg at det vil være et klart signal om at NPT ikke lenger fungerer etter hensikten. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette vil innebære en svekkelse av en grunnleggende avtale for vår kollektive sikkerhet.13 De tre samarbeidende organisasjonene delte ikke Støres bekymring for at en eventuell forbudsavtale skulle true NPT eller øvrige nedrustningsavtaler. Troen på at atommaktene ville ta sine nedrustningsforpliktelser i henhold til NPT på alvor var også tynnslitt etter 40 års manglende etterlevelse. Men denne Schweitzer-jubileet i 2007. NLAs 25 års jubileum i 2007 ble markert med fire artikler10 i Legeforeningens tidsskrift nr 19, 2007. Legenes kamp mot atomvåpen ble omtalt i to lederartikler.11 I tillegg skrev to av NLAs styremedlemmer en kronikk i Dagbladet: Fem på tolv.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=