Den ultimate forebygging

91 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 avtalen var fortsatt en viktig bærebjelke i det internasjonale samarbeidet for hindre et nytt atomkappløp, og det eneste forum hvor man kunne håpe at multinasjonale nedrustningsforhandlinger ble diskutert. Nedrustnings-konferansen i Genève (CD) sto i fullstendig stampe og hadde ikke produsert noen resultater siste 10 år. I et brev til Utenriksministeren 18.09.2008, med kopier til Norges FN-delegasjon i NewYork og Genève, viderebefordret NLA argumenter fra ICAN og IPPNW for at en konvensjon tvert om ville styrke NPT og at disse avtalene heller ville være komplementære. Mens nedrustning var en oppgave for de land somhadde atomvåpen, måtte et generelt forbud utvikles og gjennomføres avmultilaterale organer. NLA fremførte de samme argumentene da en etterlengtet stortingsmelding om nedrustning og ikke-spredning kom våren 2008. Stortingsmelding 27 (2007-2008), Nedrustning og ikke-spredning Gjennommange år jobbet MPI-gruppa for en egen stortingsmelding ommasseødeleggelsesvåpen uten å få gehør, men i august 2007 opplyste Utenriksdepartementet at arbeid med en slik melding var påbegynt og at innspill var ønsket. NLA framhevet i sitt innspill at kjernevåpen fortsatt hadde høy aktualitet. Nye våpensystemer var under utvikling og i tillegg var det en tendens til økt spenning mellom stormakter. Videre trakk NLA frem den menneskelige faktors betydning for risikoen for at atomvåpen aktiviseres ved et uhell. Endelig ønsket NLA at meldingen tok opp helsemessige forhold samt de miljømessige konsekvenser ved produksjon og bruk av atomvåpen. 14 Stortingsmelding 27 (2007-2008) om nedrustning og ikke-spredning ble lagt fram våren 2008. I sine høringssvar delte samarbeidsorganisasjonene på temaene: NTA skrev om NATO, Pugwash om rakettskjold, NLA om en atomvåpenkonvensjon, mens MedFred omtalte atomvåpenfrie soner. Det ble også utarbeidet en felles kommentar som gikk til utvalgte stortingsrepresentanter samt en separat kommentar fra NLA med fokus på et generelt forbud mot atomvåpen. NLA/MedFred var dette året representert i samarbeidsgruppen ved Hans Asbjørn Holm, Kirsten Osen og Torbjørn Graff Hugo. Meldingen var oppe til høring i utenrikskomiteen 10. oktober 2008 (der samarbeidsgruppen var med) og behandlet i Stortinget 20. november. Den satte få spor i utkastene til nye partiprogrammer året etter, men en opptelling viste da at fem av de sju partiene på Stortinget var for eliminering av atomvåpen og at minst tre støttet et generelt forbud mot atomvåpen. Rakettskjold i Europa Utover på 2000-tallet fikk USA NATO med seg på konkrete planer om å etablere et såkalt rakettskjold i Tsjekkia og Polen. Formålet skulle være å avskjære eventuelle fremtidige atomraketter fra Iran. Russland oppfattet disse planene som offensive og varslet mottiltak. Også atomvåpenmotstanderne i sivilsamfunnet var bekymret for hva et rakettskjold kunne føre til. I 2008 tok MPI-gruppa opp de nye planene om rakettskjold i møter med den politiske ledelsen i utenriks- og forsvarsdepartementene, og med diverse stortingsrepresentanter. 1. april 2008 arrangerte gruppen en demonstrasjon utenfor Stortinget «Rakettskjold er ingen aprilsspøk» med appell Fig. 6.25. Stortingsmeldingen. Fig. 6.26. Rakettskjoldmotstanden omtalt i medlemsbladet nr 1, 2008. Fig. 6.25. Stortingsmeldingen. Fig. 6.26. Rakettskjoldmotstanden omtalt i medlemsbladet nr 1, 2008. Rakettskjoldmotstanden omtalt i medlemsbladet nr 1, 2008.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=