Den ultimate forebygging

92 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 ved Ågot Valle (SV) med flere. Denne demonstrasjonen ble omtalt i presse og TV. Den 19.august 2008 besøkte gruppen den polske og tsjekkiske ambassaden og overrakte et brev om de tekniske og politiske betenkelighetene ved rakettskjold. Heldigvis skrinla USAs nye president Barack Obama dette prosjektet i 2009. Studentgruppene blirMedFred NLA hadde fortsatt aktive studentgrupper på alle fire lærestedene i landet. Men studentene ønsket å jobbe også med andre tema knyttet til helse og fred. I 2005 endret NLA-studentgruppen i Tromsø navnet til MedFred – «Medisin - og odontologistudenter for fred og sosialt ansvar» og senere fulgte de andre studentgruppene etter. MedFred-gruppene var fortsatt knyttet til NLA og fulgte opp kampanjene IPPNW og NLA førte for en atomvåpenfri verden I april 2008 ble det i Bergen for første gang arrangert et nasjonalt studentmøte med over 20 deltakere fra Bergen, Oslo og Trondheim. På timeplanen sto foredrag og workshops, og deltakerne gjennomført også en vellykket gateaksjon mot NATOs planer om et rakettskjold i Europa. Dette førte til et helsides oppslag i Bergen Tidende og over 500 underskrifter på et protestskriv til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Også i de påfølgende årene hadde studentene sitt eget nasjonale møte i tilslutning til NLAs landsmøter. I denne perioden var det tett kontakt og godt samhold mellom MedFred-gruppene, ikke minst takket være de nye internettbaserte kommunikasjonskanalene. Studentene deltok også på internasjonale møter. Til IPPNWs 14. verdenskongress i New Dehli i 2008 reiste for eksempel åtte studenter, to fra hvert studiested, samt fire norske leger. Studentene hadde sin egen studentkonferanse i tilslutning til kongressen. En samlende aktivitet for NLA-studentene i denne perioden var planlegging og gjennomføring av IPPNWs europeiske studentkonferanse i Oslo 8.-11.april 2010 (kapittel 7). Dette arrangementet gikk i ren MedFred-regi som et samarbeidsprosjekt mellom alle de fire studentgruppene. NLA stilte økonomisk garanti, men arrangementet gikk i balanse takket være sponsormidler studentene selv skaffet til veie. Oslo-konferansen ble svært vellykket og samlet omkring 80 studenter fra ulike land, fra USA i vest, til Malaysia i øst og Portugal i sør. Konferansens tema var «Nuclear weapons – Abolition now!». Det faglige programmet holdt høyt nivåmed omkring 25 inviterte foredragsholdere fra inn- og utland. Arrangements-komiteen med Julian Hamfjord som stødig leder fikk velfortjent ros. Ny teknologi til nytte og besvær Sosialmedisineren John Gunnar Mæland (f. 1947), Bergen tok over som NLAs styreleder ved landsmøtet i mars 2009. Forøvrig var det stor stabilitet i styret. Styremøtene, som til nå hadde foregått som dyre telefonkonferanser, ble heretter gjennomført gratis på nettet ved hjelp av Skype-tjenesten. Etter en noe frustrerende innkjøringsperiode, fungerte dette nettbaserte systemet rimelig godt. Sommeren 2009 opplevde NLA at nettsidene www.legermotatomvapen.no ble hacket, slik at alt innhold var fjernet. Det ble et møysommelig arbeid å gjenoppbygge nettsidene som også ble flyttet til et nytt web-hus og fikk et nytt og bedre design.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=