Den ultimate forebygging

93 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Høsten 2009 vedtok styret å lyse ut en deltidsstilling som organisasjonssekretær blant MedFred-studentene. Hensikten var å avlaste styremedlemmene fra en del rutineoppgaver, men også å la studenter få en større rolle i foreningens drift. Dordi Lea, medisinstudent i Trondheim, ble fra 01.01.2010 engasjert i denne 10 %-stillingen, i første omgang med ansvar for websidene, medlemsarkiv og øvrig oppfølgning av styrevedtak. En første stor jobb for den nye sekretæren var å oppdatere medlemsregisteret, som åpenbart ikke var à jour. Dels manglet oppdaterte adresser, dels var det mange på listen som ikke lenger betalte årskontingenten. Det ble varslet at de som ikke hadde betalt årsavgiften siste tre år, ville bli strøket fra registeret. Etter dette satt man igjenmed 855 betalendemedlemmer per desember 2010. Av disse var 33 studenter, hvorav nesten alle var aktive deltakere i MedFred-gruppene og NLA-arbeidet for øvrig. «Lær om atomvåpen» – en ny nettressurs NLA engasjerte sommeren 2009 to studenter, Guro Bårnes (medisin) og Anne Marte Skaland (sosiologi), for å oversette den svenske søsterorganisasjonen SLMK sitt nettbaserte læreprogram: Lär om kärnvapen til norsk. Denne omfattende og pedagogisk tilrettelagte nettressursen ga en god innføring i ulike aspekter ved kjernefysiske våpen og nedrustning. Programmet var ment for allmennheten og særlig for bruk i skolen. Det hadde egne sider for lærere og forslag til undervisningsopplegg. De oversatte tekstene ble kvalitetssikret og tilpasset en norsk sammenheng av styre- og rådsmedlemmer i NLA. Det ble også nyskrevet noen norske tekster, blant annet om «Norge og atomvåpen» og «Norge og NATO». Våren 2010 ble den norske versjonen lagt inn på SLMKs nettserver under adressen www. atomvåpen.no. Noen av tekstene ble de påfølgende årene trykket i medlemsbladet. NLA forpliktet seg samtidig til å samarbeide med SLMK omden videre oppdatering av læreprogrammet. Programmet kom etter hvert også i en engelsk og russisk versjon. Alle fire utgaver ligger nå på nettsiden http://laromkarnvapen.se. Professor Thor Aase snakker om konflikten mellom India og Pakistan til en interessert arsmøteforsamling i Bergen april 2009. John Gunnar Mæland To aktive MedFred-ere, Dordi Lea og Julian Hamfjord

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=