Den ultimate forebygging

94 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Gamle hauker blir fredsduer I januar 2007 publiserte fire amerikanske tidligere topp-politikere fra den kalde krigens æra et leserbrev i avisen Wall Street Journal der de tok til orde for en verden uten atomvåpen.15 Gruppen besto av de to tidligere republikanske utenriksministrene Henry Kissinger og Georg Schultz og demokratene William J. Perry, forsvarsminister under president Clinton, og Sam Nunn, tidligere leder av Senatets forsvarskomite. De argumenterte med at avskrekkings-doktrinen var utdatert etter den kalde krigen, mens faren for at atomvåpen ville bli brukt – villet eller uintendert – var økende. Med sin overlegenhet i konvensjonelle styrker ville det være en sikkerhetsmessig fordel for USA at atomvåpnene ble avskaffet, hevdet de gamle haukene. Tilsvarende uttalelser kom fra tidligere europeiske politikere, somde tyske politiske veteranene Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker, Egon Bahr og Hans-Dietrich Genscher 16. Og i Norge rykket fem tidligere norske stats- og utenriksministre – Oddvar Nordli (Ap), Gro Harlem Brundtland (Ap), Kåre Willoch (H), Kjell Magne Bondevik (Krf) og Thorvald Stoltenberg (Ap) – ut i Aftenposten 3. juni 2009 med et felles opprop om at alle verdens atomvåpen – og anleggene somproduserte dem – måtte ødelegges.17 Tiden var nå inne for å forhandle fram og iverksette internasjonalt bindende avtaler om avskaffelse og ikke-spredning av atomvåpen. Landene som allerede hadde atomvåpen, spesielt USA og Russland, måtte for alvor ruste ned og kvitte seg med sine våpen, skrev de norske ex-politikerne. Nye initiativ for atomnedrustning Også andre tok til orde for å få i gang forhandlinger om atomnedrustning. FNs generalsekretær Ban Ki-moon la i oktober 2008 frem et fem-punkt forslag hvor han oppfordret verdens atommakter til enten å bli enige omen rammeavtalemed separate, gjensidig forsterkende instrumenter, eller å forhandle fremen konvensjonmot atomvåpen støttet av et sterkt verifikasjonssystem. Han indikerte at Modellkonvensjonen (se over) kunne være et godt utgangspunkt for slike forhandlinger. Samme året tok den australske utenriksministeren Kevin Rudd initiativ til en internasjonal kommisjon for å styrke arbeidet for ikke-spredning og nedrustning foran tilsynskonferansen for NPT 2010. Blant de 15 medlemmene i kommisjonen var Norges tidligere statsminister og lege Gro HarlemBrundtland. Etter oppfordring fra IPPNW forsøkte NLA flere ganger å ta kontakt med henne for å gi uttrykk for hva hennes kolleger forventet, uten å få noe svar. Spesifikt ba NLA om at kommisjonen vurderte Modellkonvensjonen. I den siste henvendelsen 28.09.2009 til Brundtland skrev NLA: Vi forventer at Kommisjonen samler seg om en prosess fram mot fullstendig atomnedrustning og ikke nøyer seg med noe mindre. (...) Kommisjonen har ansvar for at rapporten (...) inneholder sterkest mulige anbefalinger for en akselererende nedrustning som fortsetter til alle atomvåpen er avskaffet. Kommer Kommisjonen til kort på dette punktet, vil det være et skuffende indisium på at den ikke har maktet å innfri forventningene som ble reist da den ble etablert.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=