Om oss

Rådsmedlemmer
Trykk på bildet for å se liste over rådsmedlemmene

Rådsmedlemmer

Rådet er et konsultativt organ som kan brukes av styret både som gruppe og individuelt. Rådets representant i styret er Per Wium.

Her er listen over NLAs rådsmedlemmer: 


Ulrik Abildgaard 
Saima Naz Akhtar
Carl Birger Alm
Anne Alvik
Trygve Berge
Christian Borchgrevink
Guro K. Bårnes
Kristian Hagestad
Julian Hamfjord
Kurt Hanevik
Viggo Hansteen
Hans Asbjørn Holm
Tordis Sørensen Høifødt
Mari Jetlund
Kjersti Johnsrud
Einar Kringlen
Mons Lie
Martin Lerstang Mikkelsen
Eiliv Lund
Klaus Melf
John Gunnar Mæland
Morten Bremer Mærli
Kirsten Osen
Jon B. Reitan
Ingvild Fossgaard Sandøy
Anne Marte Skaland
Helge Waal
Steinar Westin
Per Wium
Steinar T. Aase