Nyhetssaker


Nye forhandlinger om nedrustning

28. juni hadde Norske leger mot atomvåpen møte med Utenriksdepartementet, sammen med Nei til Atomvåpen og ICAN-Norge. Vi mener Norge må vektlegge de humanitære konsekvensene av atomvåpen og signere FNs atomvåpenforbud.

les mer