Sekretariat, styre og råd

Alle
Ansatte
Styret
Rådet

Daniel Gudbrandsen

ICAN-koordinator

Tuva Widskjold

ICAN-koordinator (i permisjon)

Øvrige styremedlemmer

Trykk på bildet for å se alle styremedlemmene

Rådsmedlemmer

Trykk på bildet for å se liste over rådsmedlemmene