Leger mot atomvåpen er partnerorganisasjon i den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) og drifter denne kampanjen i Norge. 

ICAN består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land og jobber for:

  • Å stigmatisere og eliminere atomvåpen.
  • At flere stater signerer og ratifiserer FN-traktaten som forbyr atomvåpen.
  • At flere aktører erkjenner at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.

ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».

ICAN ble etablert i 2007, har hovedkontor i Genève, og ledes av Beatrice Fihn. ICANs internasjonale styre består av følgende ti organisasjoner: Norsk Folkehjelp, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), Svänska läkare mot kärnvapen (SLMK), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), African Council of Religious Leaders, PAX, Article 36, Acronym Institute for Disarmament Diplomacy og Latin American Human Security Network.

ICAN samarbeider spesielt med overlevende fra atombombingene av Hiroshima og Nagasaki, i tillegg til ofre fra kjernefysiske prøvesprengninger fra forskjellige deler av verden.

ICAN Norge har over 60 partnerorganisasjoner.

 

Les mer om ICAN her