Leger skal ivareta liv og helse. Ved bruk av atomvåpen vil ingen være i stand til å gi nødvendig helsehjelp – skadeomfanget vil være for stort og strålingsfaren for høy.

Derfor engasjerer leger seg for å forebygge katastrofen ved å avskaffe atomvåpen.

Hva gjør vi

Norske leger mot atomvåpen er en yrkesspesifikk medlemsorganisasjon som jobber for å spre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Vårt overordnede mål er en verden fri for atomvåpen.

Vi jobber med disse tre hovedområdene:


Humanitære konsekvenser

Vi sprer informasjon om de medisinske og humanitære konsekvensene av testing, produksjon og bruk av atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale konsekvenser. Den eneste kuren mot disse konsekvensene er fullstendig avskaffelse av atomvåpen. 


Risikoen ved atomavskrekking

Vi utfordrer ideen om at avskrekking ved hjelp av atomvåpen bidrar til en tryggere verden, ved å peke på den uakseptable risikoen som ligger i at atomvåpnene eksisterer, og de lidelsene og den risikoen som testing og modernisering av atomvåpenarsenalene medfører.


FNs atomvåpenforbud

Vi arbeider for at Norge skal signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud. Vårt arbeid med FNs atomvåpenforbud gjøres gjennom ICAN Norge i tett samarbeid med andre norske organisasjoner som arbeider mot atomvåpen.

 

Organisasjonen

Norske leger mot atomvåpen er en medlemsorganisasjon for leger og medisinstudenter. Organisasjonen ble stiftet i 1982. Vi er en del av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som fikk Nobels Fredspris i 1985 for å ha "gjort menneskeheten en uvurderlig tjeneste ved å spre autoritativ informasjon og ved å skape økt bevissthet om de katastrofale følgene av atomkrig". 

Leger vet at det som ikke kan kureres, må forebygges. Ved bruk av atomvåpen, vil ingen være i stand til å gi nødvendig helsehjelp. Derfor jobber leger for å avskaffe atomvåpen. IPPNW ble startet i av sovjetiske og amerikanske leger under den kalde krigen med mål om å forebygge atomkrig mellom de to landene.

Vi er partner i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), som fikk Nobels fredspris i 2017 "for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen".

Her i Norge arbeider vi tett sammen med andre organisasjoner for å drifte ICAN-kampanjen.