Ingen hjelp å få: Atomvåpen og helsevesenets kollaps

 

Hva skjer dersom ett atomvåpen detoneres over Bergen, Oslo, Tromsø eller Trondheim?  I denne rapporten viser Norske leger mot atomvåpen hvor mange som kan dø og bli såret, om ett atomvåpen skulle sprenge over en stor norsk by.

 

______________

 

Den ultimate forebygging

Norske leger mot atomvåpen 1982 - 2022

Boken forteller historien om legenes engasjement i kampen mot atomvåpen gjennom fire tiår. Fortellingen settes inn i atomalderens historiske kontekst, fra da atomvåpnene ble brukt for første gang i 1945 til FN-forbudet mot atomvåpen trådte folkerettslig i kraft i 2021. Redaktør: John Gunnar Mæland

Ønsker du en fysisk kopi av historieboken? Ta kontakt på info@legermotatomvapen.no 

 

_____________

 

Hvorfor atomvåpen må avskaffes

 

I dette heftet har vi samlet fakta om medisinske, humanitære og miljømessige konsekvenser av atomvåpen. Det er denne kunnskapen vi baserer vårt arbeid på i Norske leger mot atomvåpen. 

Det finnes kun én kur mot virkningene av atomvåpen – forbud og fullstendig avskaffelse.

 

_____________

 

 

Notat: Verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og ikkespredning 

 

Enkelte motstandere mot atomvåpenforbudet påstår at verifikasjonsmekanismene i forbudet er svake. Her kan du lese et notat fra Folkerettsinstituttet hvor verifikasjonsmekanismene i atomvåpenforbudet (TPNW) sammenlignes med mekanismene i Ikkespredningsavtalen (NPT).

 

______________

 

 

Norge, Nato og kjernevåpen

 

I denne rapporten analyserer Folkerettsinstituttet NATOs atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. 

Forfatterne Egeland og Hellestveit ble i forbindelse med lanseringen av rapporten intervjuet i Klassekampen. Rapporten ble også diskutert på Dax 18 den 24. november 2020.

 

_____________

 

 

Norden som lavspenningsområde - hva kan Norge gjøre?

 

Oberstløytnant Tormod Heier har skrevet rapport om Norden som lavspenningsområde, og presenterer fem konkrete tiltak til korleis Norge kan bidra til redusert spenning. 

 

Rapporten er bestilt av Norske leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd. 

 

______________

 

 

The TPNW and its implications for Norway

 

Stortinget ba 8. februar 2018 regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene for Norge dersom vi tiltrer FNs forbudstraktat (Dokument 8:23 S (2017-2018), Innst. 91 S (2017-2018). 

I denne forbindelse skrev folkerettsinstituttet skyggerapporten «The TPNW and its implications for Norway». Rapporten forklarer innholdet i forbudstraktaten, undersøker traktatens kompatibilitet med norske forsvarsplaner og diskuterer noen av de sentrale dilemmaene norske politikere må ta stilling til. 

 

____________