Her finner du utgaver av vårt medlemsblad. Medlemsbladet gis ut 3 ganger i året og inneholder faglige artikler og reportasjer fra møter, kongresser, arrangementer og annet. Les bladet for å holde deg oppdatert om vårt arbeid!

Utgave nr. 1 - 2023

ICAN Act On It Forum - 4
Ny daglig leder - 12
Kampen mot atomvåpen er viktigere enn noen gang - 14
Et tilbakeblikk på det humanitære initiativet - 16

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2022

The Ban is the Plan - 4
Ingen enighet under NPT - 12
Årsmøte og markering - 14
Norge svikter - 19

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2022

Verdens møtes i Wien - 4
LO-kongressen - 9
En livsfarlig normalisering - 12
Finland og Sverige i Nato - 16

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2022

Atomvåpenforbudet er ett år - 4
Atomavtalen til Iran - 6
Kjernekraft og klimakrise - 8
Krig i Ukraina - 10

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2021

Stortingsvalget 2021 - 4
Assistanse til ofre for atomvåpen - 8
Bidens atompolitikk i grøfta - 24
Referat fra landsmøtet 2021 - 27

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2021

Humanitære organisasjoner støtter atomvåpenforbudet - 4
Hva mener partiene om atomvåpenforbudet? - 8
Kai Eide: NATO må tenke nytt - 18
William Perry om atomvåpenforbudet - 22

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2021

Atomvåpen ble forbudt 22. januar - 4
Arbeiderpartiet sitter på nøkkelen - 8
Intervju med Gro Harlem Brundtland - 12
Utvalgte utviklingstrekk om kjernevåpen - 17

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2020

Atomvåpen blir forbudt - 4
Norge og atomvåpenforbudet - 8
75 år siden Hiroshima - 15 
Lavspenning i nordområdene  - 18

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2020

Når fysikk blir politikk - 4
Et yrke som forplikter - 12
Store stråledoser - 14 
Landsmøtet 2020  - 18

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2020

Atomsikkerhet i et skiftende klima - 4
Ny strategi - 9
Misforstått og dødssyk - 10
Dagfinn Harr - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2019

FNs internasjonale dag - 4
Atombombens varige mén - 8
Atomavskrekking bryter folkeretten - 18
Kashmir - verdens farligste sted - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2019

FNs atomvåpenforbud - 3
ICAN Cities Appeal - 10
Arbeiderpartiets landsmøte - 14
Ikkespredningsavtalen - 16

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2019

Etter INF-avtalen - 6
Landsmøte 2019 - 14
Atomvåpen og retten til liv - 4

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2018

Forskningsrapport om atomvåpenforbudet - 4
Beatrice Fihn i Oslo - 6
Vervekampanje - 11
FNs førstekomité - 14

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2018

ICAN campaigners' meeting - 4
Forbudstraktaten - hvem er med? - 9
Atomvåpenforbudet bidrar til å styrke ikke-spredningsavtalen - 16
Viktige medisinske og humanitære partnere for atomvåpenforbudet - 18

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2018

Hvor går stien videre? - 3
En nobel helg - 4
La dette være starten på slutten for alle atomvåpen! - 13 
Juridiske perspektiver på atomvåpenforbudet - 18

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2017

Fra idé til fredspris: ICAN - 6
IPPNWs verdenskongress - 11
Ærefrykt for livet - 16

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2017

Forbudet mot atomvåpen vedtatt 7. juli 2017 - 4
Foredrag av Sverre Lodgaard - 10
Bokanmeldelse: Hvordan skal vi få en atomvåpenfri verden? - 12
Partiprogrammene og atomvåpen - 18

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2017

Forhandlingene om et forbud mot atomvåpen - 4
Atomvåpenresolusjoner i FN 2016 - 6
Intervju med Randy Rydell - 8
Intervju med Anne Marte Skaland - 11
Rakettforsvar og sannsynligheter - 13

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2016

Historisk FN-vedtak - 4
1000 leger mot atomvåpen - 13
Atommaktene: Israel - 17
Nytt faktahefte - 18
Delegitimering av kjernefysisk vold - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2016

OEWG - 4
Atommaktene: Pakistan - 8
Atomforliket i Stortinget - 12
Fire tilnærminger til å forby atomvåpen - 15

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2016

70 år er nok - 4
Den kjernefysiske brenselskjeden - 9
Atommaktene: India - 12
Ikkespredningsavtalens artikkel VI - 16

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2015

Verdens leger vil forby atomvåpen - 7
Tema: Nobelprisen 1985 - 8
Tyroideakreft etter Fukushumaulykken - 13
Atommaktene: Kina - 19

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2015

Bombingene av Hiroshima og Nagasaki - 4
Atommaktene: Frankrike - 14
Intervju med Kirsten Osen - 16
Er et forbud mot atomvåpen er mulig og nødvendig - 18
Landsmøte 2015 - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2015

ICAN Civil Society Forum og HINW14 i Wien - 4
Austrian Pledge - 12
Atomvåpen som big business - 16
Atommaktene: Storbritannia - 17
Intervju med Tilman Ruff - 19
Økende oppslutningen om det humanitære initiativet - 21

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2014

Verdenskongress i Astana - 4
Semipalatinsk - et åpent sår - 10
Atommaktene: Russland - 13
Interpellasjonsdebatt - 16
Reagan at Reykjavik - 19
Medical Peace Work - 22

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2014

Hvor står atommaktene? - USA - 4
Marshalløyene - 7
Stråling og strålingsvirkninger: en "crash-repetisjon" - 10
Det humanitære initiativet: en ny mulighet - 14

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2014

Ny regjering - fortsetter den Norges pådriverrolle? - 4
Økonomiske konsekvenser av atomvåpen - 6
FNs Open-ended Working Group on Nuclear Disarmament - 11
FNs høynivå-møte om atomnedrustning - 12
FNs førstekomite 2013 - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2013

Oslokonferansen - et vendepunkt? - 4
ICAN sivilsamfunnsforum i Oslo - 7
NPT Joint Statements - 10
Banebrytende våpenhandelsavtale vedtatt i FN - 12

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2013

Varme og trykk - 4
Stråling - 10
Psykologisk og sosiale konsekvener - 14
Klima og økologi - 20
Delegasjon til Teheran - 23

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2012

Verdenskonferanse i Hiroshima - 4
Verdien av Hibakusha - 10
Medlemsbladet gjennom 30 år - 14
NLAs begynnelse - 16
Konferanse om humanitære konsekvenser som døråpner? - 18
Kontroll med våpenhandel - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2012

NLAs 30års jubileum - 4
Iran og menneskerettigheter - 8
Iran og atomvåpen - 10
MPI - Samarbeid om atomvåpenpolitikk - 18
ICAN - Humanitært fokus tar over for sikkerhetspolitikk - 20

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2012

ICAN Norge - fra Facebook til maktens korridorer - 6
FNs førstekomite 2011 og resolusjon L-21 - 8
Historisk Røde Kors resolusjon - 10
Konvensjon mot atomvåpen - 12
Ankara erklæringen 2011 om Midt-Østen - 16
NATOs atomvåpenpolitiske utfordringer - 18

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2011

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2011

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2011

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2010

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2010

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2009

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2009

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2009

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2008

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2008

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2008

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2007

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2007

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2007

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2006

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2006

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2006

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2005

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 2 - 2005

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 1 - 2005

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

Utgave nr. 3 - 2004

Innhold

Last ned hele bladet i PDF-format

... ...

Utgave nr. 1 - 1986

Egil Aarviks fredspristale - 3
Jevgenij Tsjasovs Nobelpris-foredrag - 6
Bernhard Lowns Nobelpris-foredrag - 9
Ulrich Gottsteins tale - 12
Fredsprisen - en kamp i media - 13
Stopp de kjernefysiske prøvesprengninger! - 15

Last ned hele bladet i PDF-format