Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen arbeider for å spre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk.
Vårt mål er en atomvåpenfri verden.

Norske leger mot atomvåpen er en del av den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), og partner i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Støtt oss

Vil du bidra i arbeidet for en atomvåpenfri verden?

Bli medlem! Vi trenger flere hoder og hender i kampen mot atomvåpen.

Gi en gave! Med din støtte arbeider vi mer effektivt for en atomvåpenfri verden.