Nyhetssaker


10 atomvåpenseire i 2022

Ikke alt gikk feil vei i 2022. I kampen mot atomvåpen tok vi noen viktige steg i riktig retning. ICAN Norge har oppsummert 10 viktige atomvåpenseire i 2022.

les mer

Høringsinnspill til statsbudsjett 2023

Utenriksdepartementet tar ingen nye initiativ for å styrke nedrustningsarbeidet, og kutter all støtte til organisasjoner som jobber for nedrustning. Vi er ikke fornøyd, og har sendt innspill til Stortinget.

les mer

Natos atomøvelse Steadfast Noon

Denne uka gjennomfører Nato en større atomvåpenøvelse i Europa. Øvelsen Steadfast Noon involverer 14 land og opp mot 60 fly, og finner sted ved Kleine Brogel-basen i Belgia. 

les mer

Ikke beroliget

Snur Utenriksdepartementet og reverserer kuttet til organisasjoner som jobber med nedrustning? Vi er ikke beroliget. 

les mer